Förlossningar i länet i mars

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 382 födslar i mars, 3,6 procent färre än i mars 2018. De allra flesta kvinnor, drygt 94 procent, kunde föda på den enhet de planerat.

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet. De allra flesta, drygt nio av tio kvinnor, får föda på den enhet de planerat för. Hänvisningarna ligger hittills i år något lägre än förra året; andelen är 5,5 procent under januari-mars 2019 jämfört med 5,8 procent januari-mars 2018.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Region Stockholm vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid fyra tillfällen i mars tog Region Stockholm hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 26 kvinnor från andra län som födde här. Södertälje sjukhus tog emot flest kvinnor från andra län.

Förlossningar i mars 2019 per sjukhus

Förändringen mot mars 2018 inom parentes.

Södersjukhuset: 683 (+12)
Södertälje sjukhus: 182 (-5)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 271 (-35)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 337 (-64)
Danderyds sjukhus: 73 (+7)
BB Stockholm: 336 (-3)

Totalt: 2 382 förlossningar i mars (-88)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård