Förlossningar i Region Stockholm i februari

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 218 födslar i februari, 2,4 procent fler än februari 2018. De allra flesta kvinnor, nära 95 procent, kunde föda på den enhet de planerat.

- Hittills i år, under januari och februari, har det fötts 2 procent fler barn än samma period förra året. Samtidigt fortsätter hänvisningarna att minska, nu i februari är de nere på 5,2 procent, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Välj i vecka 25

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet.

- Förlossningsvård är en form av akutsjukvård där antalet födslar varierar kraftigt mellan dygnen. De allra flesta kan åka in till den klinik de planerat, men det kan ändå vara bra att mentalt förbereda sig på att det kan bli en annan enhet. Vi har sex förlossningsenheter i regionen, alla med en hög medicinsk säkerhet och ett fint mottagande, säger Elda Sparrelid, chefläkare.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Region Stockholm vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid sex tillfällen i februari tog Region Stockholm hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 21 kvinnor från andra län som födde här. Det var Södertälje sjukhus som tog emot flest kvinnor från andra län.

Förlossningar i februari 2019 per sjukhus

Förändringen mot februari 2018 inom parentes.

Södersjukhuset: 617 (+34)

Södertälje sjukhus: 163 (-8)

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 246 (-33)

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 339 (+13)

Danderyds sjukhus: 545 (+40)

BB Stockholm: 308 (+6)

Totalt: 2 218 förlossningar i februari (+52)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård