Personer kontaktas efter mässlingfall

En vuxen patient som besökt Capio S:t Görans sjukhus har visat sig vara drabbad av mässling. Enligt rutinerna görs nu smittspårning i samarbete mellan länets smittskyddsläkare och vårdgivaren.

- Det innebär att personal från vården ringer upp och skickar brev till personer som kan ha utsatts för smitta, säger Maria Rotzén Östlund, smittskyddsläkare för Region Stockholm

De personer som kontaktas får råd att de ska vara uppmärksamma på tecken på mässling, till exempel hög feber. De erbjuds också förebyggande behandling om det behövs.

Rutiner för smittspårning

När mässling upptäcks hos en person i Sverige görs en så kallad smittspårning eller kontaktspårning, då de kontakter som den sjuka personen har haft kartläggs. De som blivit exponerade för smitta kan erbjudas behandling som kan innebära förebyggande vaccination eller immunglobulin om det behövs.

De personer som kontaktas får råd att de ska vara uppmärksamma på tecken på mässling, till exempel hög feber. Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässling kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

Smittsam sjukdom

Mässling är en mycket smittsam sjukdom. De flesta svenskar är vaccinerade vilket gör att sjukdomen är ovanlig i Sverige. I andra länder är den vanligare. Mässling är en luftburen smitta men smittar bara personer som inte haft mässling eller de som inte är vaccinerade.

Den som är född efter 1980 är i allmänhet vaccinerad i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den som är född före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn.

Eftersom mässling är så smittsamt ska man alltid först kontakta vården via telefon i stället för att åka direkt till en vårdgivare. Om man behöver träffa en läkare kan man få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Det innebär att smittspridning kan undvikas.

Snabba fakta om mässling och vaccination

  • De som har haft mässlingen har ett livslångt skydd.
  • De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling antingen erhållet via vaccination eller genomgången sjukdom.
  • Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet.
  • Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning.
  • Den som är osäker på ditt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning.
  • 1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination på telefonnummer 1177 eller på 1177.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård