Ny organisation för den prehospitala vården

Den 1 februari inträffade flera förändringar inom den prehospitala vården i Stockholms län. Till exempel har det totala antalet ambulanser utökats och flera fordon med nya uppdrag har införts.

- Vi kan nu visa upp en unik bredd när det gäller att möta patienten med rätt resurs i rätt tid, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården i Region Stockholm.

 

Prehospital vård är ett samlingsnamn för den vård som patienten först möter vid sjukdom eller när olyckan varit framme. Tidigare handlade det mest om att så fort som möjligt köra in patienten till akutsjukhus. Idag kan allt mer sjukvård bedrivas redan i ambulansen. Den prehospitala vården utgör en avancerad kedja där flera möjligheter finns från att någon ringer 112 till att patienten hamnar hos en vårdgivare.

- Behövs en ambulans för uppdraget? Behöver patienten köras in till ett akutsjukhus? Kanske räcker det att SOS Alarm skickar en sjuktransport som kör patienten direkt till en mottagning för äldre. Det handlar om att i varje del göra rätt bedömning så att våra resurser utnyttjas till störst nytta för patienten, säger Patrik Söderberg.

Ny organisation för prehospitala vården

Nya avtal

Den 1 februari började nya avtal gälla med Falck Ambulans AB, Samariten Ambulans AB och Ambulanssjukvården i Storstockholm AB (AISAB). De tre avtalen gäller vägburen ambulanssjukvård och innebär bland annat successivt fler ambulanser, större andel fordon med fyrhjulsdrift och ytterligare en intensivvårdsambulans.

Affärsområden

 • Falck ansvarar för affärsområdena Syd-Ost, Syd-Väst och Mitt-Syd. Verksamheten utökas med två ambulanser.
 • Samariten ansvarar för Nord-Ost och Nord-Väst. Verksamheten utökas med tre ambulanser.
 • AISAB ansvarar för Centrum och Mitt-Nord. Verksamheten utökas med tre ambulanser.

Tre ledningsfordon

Den 1 februari började även avtalet med AISAB om prehospital sjukvårdsledning att gälla. Den innebär tre ledningsfordon som ska leda arbetet vid större händelser i vardagen samt vara ambulansverksamhetens samverkansresurs när räddningstjänst, polis eller andra aktörer är involverade i samma ärende.

Den prehospitala organisationen

Tillsammans med tidigare åtgärder ska en komplett prehospital organisation vara på plats under våren:

 • Prioriterings- och dirigeringstjänst. Operatör och sjuksköterska bedömer vårdbehov och transportnivå. Stöd från läkare finns att tillgå.
 • 3 intensivvårdsambulanser (tidigare 2) är igång. Tillgängliga dygnet runt.
 • 83 ambulanser (tidigare 73). Fordonen införs successivt under våren.
 • 1 ambulanshelikopter, två under sommartid. Tillgänglig dygnet runt.
 • 3 akutläkarbilar (tidigare 2). En tillgänglig dygnet runt, två i drift 07-21.
 • 1 bariatrisk ambulans. För patienter med svår övervikt. Tillgänglig dygnet runt. Införs under våren.
 • 1 psykiatriambulans. Vid suicidlarm och andra akuta psykiatriska ärenden. I drift 14-02.
 • 35 sjuktransportbilar. Liggande transport dygnet runt. Inget vårdbehov.
 • 8 transportambulanser. Transporter mellan vårdgivare dagtid.
 • 3 ledningsenheter. Leder vid större sjukdomsinsatser. Tillgängliga dygnet runt.
 • 3 jourläkarbilar. Gör bedömningar i hemmet, kvällar, nätter och helger. Tillgängliga vardagar 17-08 samt dygnet runt helger och röda dagar.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård