Förlossningar i Region Stockholm i januari

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 444 förlossningar i januari, 1,7 procent fler än januari 2018. De allra flesta kvinnor, nio av tio, kunde föda på den enhet de planerat.

- Det har fötts fler januari-barn i regionen än förra året. Vi har också tagit emot fler kvinnor från andra län. Nu förväntar vi oss att det föds fler barn de kommande månaderna och då är det en trygghet att vi har sex bra förlossningskliniker som kommer hjälpas åt de dygn när många föder samtidigt, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Välj i vecka 25

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Region Stockholm vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid sex tillfällen i januari tog Region Stockholm hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 35 kvinnor från andra län som födde här. Det var Södertälje sjukhus som tog emot flest kvinnor från andra län.

Förlossningar i januari 2019 per sjukhus

Förändringen mot januari 2018 inom parentes.

 

Södersjukhuset: 675 (+26)

Södertälje sjukhus: 184 (-17)

Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 289 (-31)

Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 339 (+28)

Danderyds sjukhus: 568 (+27)

BB Stockholm: 339 (+8)

 

Totalt: 2 444 förlossningar i januari (+41)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård