Förlossningar i länet i december

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 129 förlossningar i december, ungefär samma antal som i december 2017. De allra flesta kvinnor, nio av tio, kunde föda på den enhet de planerat.

- Det kan finnas en oro i Stockholm för att inte få föda på den klinik man planerat. Då är det bra att veta att nästan alla kvinnor får göra det. I december var andelen 95,4 procent, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen i Region Stockholm.

Välj i vecka 25

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid 4 tillfällen i december tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 31 kvinnor från andra län som födde här i december. Flest kvinnor från andra län tog Södertälje sjukhus emot.

Förlossningar i december 2018 per sjukhus

Förändringen mot december 2017 inom parentes.

Södersjukhuset: 596 (+31)
Södertälje sjukhus: 159 (+7)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 252 (-24)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 338 (+47)
Danderyds sjukhus: 503 (+39)
BB Stockholm: 281 (-15)

Totalt: 2 129 förlossningar i december (+85)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård