Fler än nio av tio fick föda på den klinik de planerat 2018

Ungefär lika många barn föddes 2018 som året före. Fler kvinnor, totalt nära 94 procent, fick föda på den klinik de planerat. Det visar årssiffrorna för 2018.

Under 2018 skedde det 28 676 förlossningar i Region Stockholm. Det är 54 fler än under 2017. Året innan sjönk antalet förlossningar.

- Det är för tidigt att säga åt vilket håll trenden går, vår planering för förlossningsvården ligger fast, säger Johan Bratt, chefläkare vid Region Stockholm.

Färre hänvisades till annan enhet

När ett barn är på väg ska de blivande föräldrarna välja en förlossningsenhet som beräknas ha plats den vecka de ska föda barn. Det sker i vecka 25. Statistiken visar att något fler kvinnor under 2018 fick föda på den klinik de planerat, 93,6 procent jämfört med 93 procent 2017.

- Mer än nio av tio kvinnor får alltså föda på den enhet de själva planerat för ihop med barnmorskan. Men för en liten andel sker en hänvisning, det kan ha medicinska skäl eller att den planerade enheten under just det dygnet har en topp. Antalet förlossningar i länet kan ju variera kraftigt mellan dygnen, säger Johan Bratt, chefläkare.

Fler gravida från andra regioner fick förlossningsplats i Stockholm

Under dygn med många förlossningar hjälps även regionerna åt. Förra året tog Region Stockholm emot fler födande kvinnor från andra regioner, 315 jämfört med 273 under 2017. Drygt en tredjedel (131) av dessa förlossningar togs om hand på Södertälje sjukhus.

Samtidigt behövdes det i färre fall ordnas en plats för födande Stockholmskvinnor vid förlossningsenheter i andra regioner, det skedde 128 gånger 2018 jämfört med 133 under 2017.

Förlossningar under 2018 per sjukhus (2017 inom parentes):

Södersjukhuset: 7 667 (7 900)
Södertälje sjukhus: 2 304 (2 166)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 3 617 (3 755)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 4 526 (4 369)
Danderyds sjukhus: 6 658 (6 461)
BB Stockholm: 3 904 (3 971)

Antal förlossningar 2005-2018 i Stockholms län:

2005: 25 118
2006: 26 264
2007: 26 663
2008: 27 373
2009: 27 992
2010: 29 087
2011: 28 167
2012: 28 451
2013: 29 038
2014: 29 308
2015: 29 330
2016: 29 443
2017: 28 622
2018: 28 676
 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård