Fjärde rapporten om vården under jul och nyår

Länets chefläkare rapporterar att det sedan nyårshelgen är ett mycket högt tryck i sjukvården. Trots att akutsjukhusen har öppnat ett 60-tal ytterligare vårdplatser under den senaste veckan är vårdplatsläget vid sjukhusen mycket ansträngt. Södersjukhuset har gått upp i stabsläge under förmiddagen den 4 januari för att skapa extra resurser och samla sin ledning.

Ett extra chefläkarmöte är idag genomfört inför helgen för att samordna länets sjukvårdsresurser.

- Chefläkarna rapporterar att det är mycket ansträngt läge vid akutsjukhusen och att det sannolikt kommer att fortsätta vara det under helgen. I nästa vecka planeras många vårdplatser att öppnas igen, säger Johan Bratt chefläkare för Region Stockholm.

Nu pågår också ett intensivt samarbete med länets kommuner och stadsdelar så att patienter som inte behöver vårdens resurser men behöver kommunala omsorg ska få den så snart som möjligt.

En orsak till det ansträngda läget vid akutsjukhusen är att det är många lediga dagar i år under helgerna. Det innebär att det är färre dagar när kommunerna och primärvården kan planera för att den kommunala omsorgen ska ta hand om färdigvårdade patienter från akutsjukhusen och den geriatriska vården. Därför är det nu ovanligt många färdigvårdade patienter som har en vårdplats inom den geriatriska vården eller vid länets akutsjukhus.

- Vi har nu ett nära samarbete med kommuner och stadsdelar för att de ska påskynda arbetet med att ta hand om färdigvårdade patienter från akutsjukhusen samt den geriatriska vården och ge dem plats inom den kommunala omsorgen. Finns det tillgängliga vårdplatser vid akutsjukhusens vårdavdelningar går det snabbare att lägga in bedömda patienter från akutmottagningarna vilket underlättar för både patienter och medarbetarna, säger Johan Bratt.

Det är bristen på medarbetare inom sjukvården som gör det svårt att bemanna tillräckligt många vårdplatser. Särskilt besvärligt blir det under perioder när många medarbetare vill ta ut sin semester främst under sommaren samt under jul- och nyårshelgerna.

- Under den senaste veckan har de nya närakuterna fått påtagligt flera besökare. Det beror dels på att det varit få dagar som husläkarmottagningarna hållit öppet och dels att det är den bästa möjligheten att söka akut vård för den som inte behöver akutsjukhusets alla resurser, säger Johan Bratt.

Även jourläkarbilarna som under jul- och nyårshelgerna finns tillgängliga dygnet har haft många uppdrag under veckan. De ger patienter bedömningar och vid behov behandlingar i hemmet till de patienter som har svårt att besöka en akutmottagning. Det bidrar till att färre patienter behöver söka vård vid akutsjukhusen.

Succesivt öppnar akutsjukhusen nu ytterligare vårdplatser vid akutsjukhusen för att kunna ta hand om de patienter som behöver läggas in.

För patienter i behov av akutsjukvård finns det dygnet runt vägledning om var man bäst får vård via 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd är det som vanligt 112 som gäller.

Fler geriatriska platser räcker inte

Under den här jul- och nyårshelgen finns det fler öppna geriatriska platser tillgängliga jämfört med föregående år. Under den senaste veckan har dessa vårdplatser inte räckt till. Genom samarbetet med kommunerna kring färdigbehandlade patienter frigörs nu succesivt platser inom den geriatriska vården.

Alla förlossningar inom länet

Förlossningsverksamheten har fungerat väl under den senaste veckan och 461 förlossningar gjordes i länet den senaste veckan.

Inga förlossningar har behövt hänvisas till andra län. Precis som vanligt är rådet till gravida som snart ska föda att alltid höra av sig till den enhet de har planerat att föda på när det är dags. Då tar de emot, eller om det behövs, ordnar en plats på en annan förlossningsklinik.

Husläkarmottagning eller närakut?

Husläkarmottagningarna där de allra flesta stockholmare får sin vård har öppet som vanligt på vardagarna. När de är stängda på helger och röda dagar är istället närakuter och husläkarjourer öppna. 9 632 patienter fick hjälp på närakut eller husläkarjour den senaste veckan.

Kom ihåg blodgivning

Blod är en färskvara som bara håller i sex veckor. Mycket blod behövs under helgerna eftersom färre blodgivare ger blod under långhelger och semesterperioder. Samtidigt är behovet av blod ofta lika stort som vanligt.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård