Femte rapporten om vården under jul och nyår

Länets chefläkare rapporterar ett fortsatt mycket högt tryck i sjukvården främst i inledningen av veckan. Trots att akutsjukhusen bemannar 250 fler vårdplatser än förra veckan har det varit vårdplatsbrist. Det beror bland annat på att många färdigvårdade patienter har en vårdplats på akutsjukhusen eller inom den geriatriska vården.

Det är både kommunerna och primärvården som arbetar intensivt för att komma ikapp efter helgerna och planerar för att den kommunala omsorgen ska ta hand om färdigvårdade patienter från akutsjukhusen och den geriatriska vården.

Både Danderyds sjukhus och Södersjukhuset har bemannat fler vårdplatser än vad de planerat under veckan när vårdplatserna inte räckt till.

- Det är många patienter som behövt vårdplats främst under den första delen av veckan. Under torsdag och fredag är det många patienter som skrivs ut från den geriatriska vården vilket i sin tur kommer att underlätta för akutsjukhusen som har många patienter som väntar på att få geriatrisk vård, säger Johan Bratt chefläkare för Region Stockholm.

Det är ett fortsatt ansträngt läge vid länets akutsjukhus. Nu börjar också den planerade vården återupptas vid sjukhusen vilket ökar behovet av vårdplatser.

- Grundproblemet med för få bemannade vårdplatser inom akutsjukvården kvarstår. Problemet är inte de fysiska vårdplatserna utan att det ska finnas tillräckligt många utbildade medarbetare som kan bemanna vårdplatserna, säger Johan Bratt.

Jourläkarbilarna som under jul- och nyårshelgerna finns tillgängliga dygnet har nu återgått till ordinarie tillgänglighet under nätter och helger. De ger patienter bedömningar och vid behov behandlingar i hemmet till de patienter som har svårt att besöka en akutmottagning.

Även under nästa vecka planeras ytterligare vårdplatser att öppna vid akutsjukhusen för att kunna ta hand om de patienter som behöver läggas in.
För patienter i behov av akutsjukvård finns det dygnet runt vägledning om var man bäst får vård via 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd är det som vanligt 112 som gäller.

Fler förlossningar

Trots drygt 70 fler förlossningar under den senaste veckan jämfört med föregående vecka har förlossningsverksamheten fungerat väl under veckan. Endast en förlossning hänvisades till en förlossningsklinik utanför länet under veckan och samtidigt har länets förlossningskliniker hjälpt till med 16 förlossningar från andra län.

Husläkarmottagning eller närakut?

Husläkarmottagningarna där de allra flesta stockholmare får sin vård har öppet som vanligt på vardagarna. När de är stängda är istället närakuter och husläkarjourer öppna. 9 284 patienter fick hjälp på närakut eller husläkarjour den senaste veckan.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård