Allt fler klimatsmarta engångsartiklar i vården

Region Stockholm fasar ut allt fler fossilbaserade plastprodukter. Nu kan vårdgivarna beställa ett nytt klimatsmart skyddsförkläde samt sugrör av papper i stället för plast, något som Folktandvården i Norrtälje nappat på.

Sedan tidigare finns även biobaserade engångsartiklar som sopsäckar, soppåsar, lakan och träbestick. Att utveckla och öka användandet av biobaserade produkter är en del av Region Stockholms arbete för att nå uppsatta miljömål.

Krav i upphandlingar

Genom att ställa krav i upphandlingar har Region Stockholm gjort det möjligt för leverantörer att utveckla nya biobaserade produkter, nu senast ett biobaserat skyddsförkläde för vården, som inte har funnits på marknaden tidigare.

- Vi är landets största region och varje förändring får stor påverkan. Det gör oss väldigt motiverade. Att vi efterfrågar klimatvänliga produkter bidrar till att marknaden ställer om säger Charlotta Brask, hållbarhetschef i Region Stockholm.

- Vi har sedan tidigare biobaserade skyddsförkläden som är förpackade på rulle. Nu är sortimentet kompletterat med biobaserade förkläden som är styckpackade i ask. Vi har också ett nytt sugrör av papper, vilket är mycket mer miljövänligt än det som är tillverkat av plast.

Fossilbaserade produkter är tillverkade av olja och utvinning och förbränning av oljebaserade material driver på klimatförändringar. Därför arbetar Region Stockholm för att göra det möjligt för vårdgivare att minska användandet av den typen av produkter och i stället satsa på biobaserade.

Vill byta ut

Folktandvården i Norrtälje är en av de verksamheter som övergått till det mer klimatsmarta alternativet när de beställer skyddsförkläden.

- Finns det möjlighet att byta ut produkter så vill vi förstås göra det. Detta är en liten pusselbit men när många vårdgivare gör små förändringar blir effekterna stora. De här förklädena är praktiskt förpackade och känns precis som de vi använde tidigare, säger Ingela Bergqvist på Folktandvården i Norrtälje.

Det biobaserade skyddsförklädet har tre gånger mindre klimatpåverkan än de traditionella i fossilbaserad plast. Beräkningar visar att när alla vårdgivare i Region Stockholm övergått till biobaserade skyddsförkläden innebär det en minskning med 1000 ton koldioxidekvivalenter per år. Det motsvarar lika mycket utsläpp som från en bensinbil som kör 120 varv runt jorden.

Viktigt att gå före

- Sedan 1990 har Region Stockholms klimatpåverkan minskat med 70 procent. Men ambitionsnivån är fortsatt hög. Det är viktigt att vi som stor offentlig aktör verkligen går före och visar vägen, både i landet men även internationellt. Många länder tittar på vad vi i Norden gör för att skapa en hållbar hälso- och sjukvård, säger Charlotta Brask, hållbarhetschef i Region Stockholm.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård