Tredje rapporten om vården under jul och nyår

Under julhelgen rapporterar länets chefläkare att vården har fungerat väl. Söktrycket vid akutsjukhusen är fortsatt normalt även om det stundtals är många som söker akutvård. Jourläkarbilarna som nu finns tillgängliga dygnet runt har mer kapacitet för att hjälpa de som har svårt att själva söka sig till akutvården.

- Samarbetet mellan länets vårdgivare har fungerat väl under julhelgen. De nya närakuterna har kapacitet att ta hand om de flesta akuta patienter med tillstånd som inte behöver akutsjukhusens resurser. Även jourläkarbilarna som under jul- och nyårshelgerna finns tillgängliga dygnet runt ger patienter vård i hemmet istället för att de behöver besöka en akutmottagning. Det bidrar till att färre patienter behöver söka vård vid akutsjukhusen än normalt över julhelgen, säger Patrik Söderberg chefläkare i Stockholms läns landsting. 

Bedömningen är att vårdbehovet är något större framemot trettonhelgen. Succesivt öppnas därför nu ytterligare vårdplatser för att kunna ta hand om de patienter som behöver sjukhusvård.

För patienter i behov av akutsjukvård finns det dygnet runt vägledning om var man bäst får vård via 1177 Vårdguiden. Vid livshotande tillstånd är det som vanligt 112 som gäller.

Det är också via 1177 som man kan få hjälp av jourläkarbilarna.

- Jourläkarbilarna finns till för den som har behov av akutvård men som har det svårt att själv söka sig till en akutmottagning. Det kan till exempel vara en ensamstående förälder som behöver akut vård själv eller till sitt barn. Det kan också vara äldre eller andra som har fysiska svårigheter att ta sig till akutsjukvården. De kan kontakta 1177 och fråga om det finns möjlighet att få en bedömning och viss behandling i hemmet genom våra jourläkarbilar, säger Patrik Söderberg.

Fler geriatriska platser

Under den här jul- och nyårshelgen finns det fler öppna geriatriska platser tillgängliga jämfört med föregående år vilket har varit till stor hjälp under julhelgen. När det är få vardagar mellan helgerna arbetar sjukvården extra nära med länets kommuner så att de patienter som är färdigbehandlade i vården får möjlighet att komma till den kommunala omsorgen så snart som möjligt.

Alla förlossningar inom länet

Även förlossningsverksamheten har fungerat väl under julhelgen. 465 barn föddes i länet senaste veckan. 443 av förlossningarna skedde vid den förlossningsklinik som föräldrarna valt i förväg medan 22 fick föda vid annan förlossningsklinik inom länet.

Inga förlossningar har behövt hänvisas till andra län samtidigt som tre kvinnor från andra län födde barn vid länets förlossningskliniker. Precis som vanligt är rådet till gravida som snart ska föda att alltid höra av sig till den enhet de har planerat att föda på när det är dags. Då tar de emot, eller om det behövs, ordnar en plats på en annan förlossningsklinik.

Husläkarmottagning eller närakut?

Husläkarmottagningarna där de allra flesta stockholmare får sin vård har öppet som vanligt på vardagarna. När de är stängda på helger och röda dagar är istället närakuter och husläkarjourer öppna. 8 675 stockholmare fick hjälp på närakut eller husläkarjour den senaste veckan.

Kom ihåg blodgivning

Blod är en färskvara som bara håller i sex veckor. Mycket blod behövs inför jul och nyår eftersom färre blodgivare ger blod under långhelger och semesterperioder. Samtidigt är behovet av blod ofta lika stort som vanligt.

Läs mer om hur och var du ger blod.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård