Mer tid till timbank för medarbetare på landstingets akutmottagningar

Medarbetare på landstingets akutmottagningar som arbetar varannan helg kommer kunna sätta in ytterligare tid i sin timbank. Det har Vårdförbundet och Stockholms läns landsting kommit överens om.

Stockholms läns landsting och Vårdförbundet har kommit överens om att medarbetarna vid akutmottagningarna i Stockholms läns landstings verksamheter kommer kunna lägga in 235 minuter till sin tidbank per vecka när de har förtätad helgtjänstgöring, det vill säga arbete varannan helg. Detta är en ökning med 2 timmar (120 minuter) jämfört med det ursprungliga avtalet från 2017.

Bakgrunden till detta är att bättre kunna möta akuternas behov av att arbeta med hälsosam schemaplanering och därmed en god patientsäkerhet. Detta ligger i linje med de bärande principerna i arbetstidsavtalet om hälsosamma arbetstider och återhämtning.

Förändringen är en komplettering av det arbetstidsavtal som Vårdförbundet och Stockholms läns landsting är överens om. I övrigt fortsätter införandet av avtalet som planerat.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård