Ny sprututbytesverksamhet på Södermalm

Hälso- och sjukvårdsnämnden har tidigare beslutat om förutsättningarna för att starta ytterligare en sprututbytesverksamhet. Nu har hälso- och sjukvårdsdirektören på uppdrag av hälso- och sjukvårdsnämnden beslutat att den nya sprututbytesverksamheten ska förläggas till Wollmar Yxkullsgatan 25 på Södermalm.

Genom sprututbytet kan injicerande missbrukare få lämna in sina använda sprutor och få nya rena sprutor. Det gör att gamla sprutor samlas in och destrueras under kontrollerade former. Samtidigt ger sprututbytet vården en möjlighet att nå fram till och erbjuda missbrukare hjälp och behandling.

-Vi har letat efter en lämplig lokal för den här verksamheten i drygt ett år, och i det arbetet har vi också haft hjälp av Stockholms Stad. Förutsättningarna för att verksamheten ska ge avsedd effekt är att den finns där missbrukarna finns och i närheten av annan vårdverksamhet, säger Barbro Naroskyin hälso- och sjukvårdsdirektör.

Idag finns en sprututbytesverksamhet vid S:t Görans sjukhus på Kungsholmen som behöver kompletteras med en ny verksamhet på annan plats i Stockholm.

-Genom att förlägga verksamheten till Mariahuset har vi nära till behandling och experter som bäst vet hur man behandlar beroendeproblematik. Målet är naturligtvis att genom en förtroendefull kontakt med missbrukarna förmå så många som möjligt att upphöra med sitt missbruk, säger Barbro Naroskyin.

Verksamheten beräknas starta under första halvåret 2019.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård