Många stockholmare har hittat till närakuterna

De nya närakuterna är välbesökta. När ett år har gått visar statistiken att drygt 210 000 stockholmare sökt vård på en närakut. Cirka 2 000 patienter kom i ambulans.

Under året som gått har de nya närakuterna öppnat en efter en i Stockholms läns landsting. Totalt är de nu nio stycken. Gemensamt är att de har tillgång till röntgen och vissa akuta laboratorieanalyser och därmed kan ta hand om många sjukdomar och skador som tidigare behandlades på sjukhusens akutmottagningar. Samtliga närakuter har också öppet 8-22, årets alla dagar.

Många söker för stukningar och frakturer

Statistik som omfattar januari till november visar att drygt 210 000 personer har besökt en närakut, några mer än en gång. Totalt gjordes under perioden cirka 260 000 besök. Knappt hälften av 40 procent av besöken gjordes av barn och unga upp till 17 år.

-Precis som vi tänkte oss har närakuterna blivit en vårdform som fyller ett stort behov hos både barnfamiljer och äldre. Det handlar ofta om akuta skador och sjukdomar som inte kan vänta till nästa dag, men som samtidigt inte är livshotande. Många söker exempelvis för stukningar och frakturer på händer och fötter och för sårskador, säger Patrik Söderberg, chefläkare i Stockholms läns landsting.

-Många som tidigare åkte till akutmottagningarna fick vänta länge, eftersom ännu mer akuta fall prioriterades där. Vi vill ju att rätt patient ska vårdas på rätt nivå. Bara de som behöver sjukhusens omfattande resurser ska vårdas där, säger Patrik Söderberg.

En av fyra gör en röntgenundersökning

Siffror för januari-november 2018 visar också att en av fyra patienter som söker på närakuten går igenom en röntgenundersökning. Preliminära siffror visar att 70 000 röntgenundersökningar har gjorts under perioden, då är Södertälje närakut inte medräknad.

Närakuterna kan även ta emot ambulanser. Totalt har patienter kommit i ambulans cirka 2 000 gånger under året.

- Det här är i linje med att vi vill att närakuterna ska fungera som mindre akutmottagningar. Närakuterna har ju labb, röntgen och även platser där patienten kan ligga kvar några timmar för observation, säger chefläkare Patrik Söderberg.

- Hit kommer patienter med akuta men ej livshotande skador och sjukdomar. Är det fara för liv kör ambulansen alltid till sjukhusens akutmottagningar.

Fakta: Närakuterna - samma uppdrag och öppettider

• Öppet alla dagar mellan 08.00-22.00. Lokaliserade till platser med goda allmänna kommunikationer.
• Röntgen.
• Bemannade med specialister i allmänmedicin och/eller akutsjukvård samt specialistutbildade sjuksköterskor med kompetens i akutsjukvård.
• Hög barnkompetens och hög kompetens för sjuka äldre.
• Möjlighet till konsultation från andra specialister.
• Ambulansintag.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård