Jourläkarbilar kör dygnet runt under helgerna

För första gången kommer länets jourläkarbilar att vara tillgängliga dygnet runt under en längre period, från 22 december till och med 4 januari. Det innebär en större möjlighet för t.ex. äldre, barnfamiljer och funktionsnedsatta att få läkarhjälp i hemmet.

I vanliga fall är jourläkarbilarna tillgängliga vardagar 17 - 08 samt dygnet runt från fredag kväll till måndag morgon. På grund av det stora antalet röda dagar har hälso- och sjukvårdsförvaltningen beslutat att under en period utöka uppdraget.

- Jourläkarbilarna är ett mycket bra komplement till övrig vård. De underlättar för många grupper som annars har svårt att ta sig till en vårdgivare för att träffa läkare. Via 1177 görs en bedömning om en jourläkarbil kan vara lämplig för just dig. Det är bra för alla att veta att möjligheten finns. Om man blivit akut sjuk eller skadad ska man dock alltid ringa 112, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospital vården inom Stockholms läns landsting.

Jourläkarbilarna, som bemannas med läkare och undersköterska, gör i första hand hembesök för patienter som inte behöver akutsjukhusets resurser. Personalen bedömer, behandlar och kan också vid behov hänvisa patienten till rätt vårdform.

Sedan 1 juni då landstingets nya upphandling av den prehospitala läkartjänsten började gälla har jourläkarbilarna utfört allt fler uppdrag.

- Det tycker vi är bra, men det finns fortfarande kapacitet för bilarna att göra ännu mer. Därför är det viktigt att både invånare och vårdgivare känner till att tjänsten finns, säger Patrik Söderberg.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård