Första medicinsk bedömning inom tre dagar

Patienter ska få en medicinsk bedömning av en läkare eller annan legitimerad hälso- och sjukvårdspersonal inom tre dagar när den förstärkta vårdgarantin träder i kraft den 1 januari 2019.

Vårdgarantin i primärvården stärks nu som ett led i arbetet med att omstrukturera hälso- och sjukvården så att primärvården är grunden för en god och nära vård som tydligt utgår från patientens behov och ges nära befolkningen.

Besöksgarantin till läkare omvandlas till en garanti om en första medicinsk bedömning. Bedömningen ska göras av den profession som har tillräcklig kompetens för att bedöma patientens tillstånd och behov av hälso- och sjukvård. Tidsgränsen för medicinska bedömningar blir tre kalenderdagar vilket ställer ökade krav på tillgängligheten i primärvården.

Vårdgarantin i primärvården gäller för patienter vars hälsoproblem inte kan omhändertas genom rådgivning om egenvård vid en första kontakt. Hälsoproblemet ska vara nytt, oväntat eller vara en kraftig försämring eller förändring av ett tidigare känt medicinskt problem. Patienten omfattas också av vårdgarantin om en behandlingseffekt uteblivit.

De övriga delarna i vårdgarantin är desamma som tidigare. Stockholm har strängare tidsgräns för väntetid på mottagningsbesök hos specialist än vad den nationella vårdgarantin förespråkar. Tidsgränsen är 90 dagar enligt lagen, men Stockholms läns landsting tillämpar 30 dagar.

Så här fungerar vårdgarantin i Stockholm från 1/1 2019

Patienten ska max behöva vänta:
0 dagar - på behovsbedömning
3 dagar - på medicinsk bedömning i primärvården
30 dagar - på att träffa en specialist efter beslut om remiss
90 dagar - på behandling eller annan åtgärd efter beslut av specialist

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård