Förlossningar i länet i november

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 123 förlossningar i november, vilket är något färre än samma månad förra året. Fler än nio av tio kvinnor, 93,5 procent, kunde föda på den enhet de planerat.

- Nästan alla kvinnor, drygt nio av tio, kan åka till den klinik de planerade för när de var i vecka 25. Men antalet förlossningar varierar mycket mellan dygnen och ibland kan det vara fullt på den valda kliniken. Därför hjälps förlossningsenheterna i Stockholm åt vid toppar, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Välj i vecka 25

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

- När förlossningen startar ska de blivande föräldrarna ringa till den enhet de planerat att föda på. Allra oftast är det också dit man ska åka. Men skulle det vara fullt just då hjälper en erfaren koordinator till att ordna plats på en annan förlossningsenhet. Man behöver alltså inte oroa sig för att man själv ska ringa runt för att hitta en plats, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Länen tar hjälp av varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid 3 tillfällen i november tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 11 kvinnor från andra län som födde här i november. Flest kvinnor från andra län tog Södertälje sjukhus emot.

Förlossningar i november 2018 per sjukhus

Förändringen mot november 2017 inom parentes.

Södersjukhuset: 596 (-3)
Södertälje sjukhus: 164 (-10)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 204 (-97)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 334 (+23)
Danderyds sjukhus: 522 (+22)
BB Stockholm: 303 (-19)

Totalt: 2 123 förlossningar i november (-84)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård