Andra rapporten om vården under jul och nyår

Nu är det dags för vården att övergå till helgverksamhet. Den akuta vården prioriteras högst, vårdgivarna samarbetar tätt och dygnet runt finns vägledning via 1177 Vårdguiden.

- Vi är beredda inför helgerna och kommer ha tät kontakt med alla vårdgivare för att kunna ta hjälp av varandra när det behövs. Även om det kommer vara högt tryck ibland är det viktigt att veta att vi prioriterar de akut sjuka och att det finns hjälp att få för den som är sjuk eller skadad under helgerna. Oftast är det enklast att ta hjälp av 1177 men är det livshotande är det förstås 112 som gäller, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting

Läget har varit något mindre ansträngt på akutsjukhusen den senaste veckan men periodvis är det toppar med högt tryck. Bedömningen är att vårdbehovet är något mindre under själva julhelgen men större framemot trettonhelgen och därför har flera akutsjukhus prioriterat att ha fler platser öppna då. Senaste veckans vårdplatsmätning visar att vårdplatserna var ungefär lika många som i november, strax över 2700. Sammantaget väntas det bli en minskning av vårdplatser på akutsjukhus och inom geriatrik tillsammans under helgerna med som mest 10 procent för att kunna ge medarbetare ledigt.

Fler platser för äldre

De geriatriska sjukhusen för de äldre har fler platser öppna än förra året och den avancerade sjukvården i hemmet har fler inskrivna (ASiH), många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus. Den psykiatriska vården har alla sina vårdplatser öppna precis som vanligt. Flera vårdgivare som erbjuder rehabilitering kan ta emot extra patienter från akutsjukhusen.

Husläkarmottagningarna tar emot flest

Husläkarmottagningarna där de allra flesta stockholmare får sin vård har öppet som vanligt på vardagarna. När de är stängda på helger och röda dagar är istället närakuter och husläkarjourer öppna. 8500 stockholmare fick hjälp på närakut eller husläkarjour den senaste veckan. Jourläkarbilarna, som normalt kör helger och kvällar, är nu i drift dygnet runt och kommer vara det ända fram till den sjunde januari. Till invånarna är rådet att som vanligt kontakta 1177 Vårdguiden om man är osäker på var och när man ska söka vård, där svarar erfarna sjuksköterskor dygnet runt.

Influensan ökar sakta

Folkhälsomyndigheten har nu meddelat att influensaepidemin i landet har startat och även i Stockholm ökar fallen. De är ändå relativt få och en försiktig bedömning är att det blir en topp omkring slutet av januari.

- Smittskyddsläkaren rekommenderar  att den som tillhör en riskgrupp bör vaccinera sig för att undvika att bli allvarligt sjuk. En mycket enkel men viktig åtgärd är också att alltid tänka på handtvätt och att nysa i armvecket. Det är i sig ett bra skydd mot att bli sjuk eftersom influensan är en luftburen smitta, säger Johan Bratt

För den som tillhör en riskgrupp och vill vaccinera sig finns en lista på 1177 Vårdguiden som visar vilka mottagningar som har vaccin.

Kom ihåg blodgivning

Blod är en färskvara som bara håller i sex veckor. Mycket blod behövs inför jul och nyår eftersom färre blodgivare ger blod under långhelger och semesterperioder. Samtidigt är behovet av blod ofta lika stort som vanligt.

- Vi behöver våra blodgivare även under helgerna, så vi hoppas att många har möjlighet att lämna blod även under jul, nyår och trettonhelg, säger Johan Bratt.

Färre barn föds i december

Just nu är det en period då det föds något färre barn i länet, 529 barn föddes i länet senaste veckan. Vid tre tillfällen tog länet hjälp av närliggande län för förlossningar, samtidigt födde nio kvinnor från andra län här. Precis som vanligt är rådet till gravida som snart ska föda att alltid höra av sig till den enhet de har planerat att föda på när det är dags. Då tar de emot, eller om det behövs, ordnar en plats på en annan förlossningsklinik i länet.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård