1177 hjälper invånarna till rätt vård under julhelgerna

Att akut sjuka stockholmare får rätt vård på rätt plats och i rätt tid är extra viktigt under julhelgerna. Nu startar vägledningskampanjen ”1177 hjälper dygnet runt” som ska vägleda invånarna till rätt vårdform. Budskapet är enkelt: Börja alltid en ny kontakt med vården genom att ringa 1177 och få råd av en sjuksköterska.

Från den 17 december till den 13 januari syns kampanjen i tunnelbanan, på annonstavlor utomhus och i köpcentrum, på bussar och i sociala medier. På bilderna syns vanliga stockholmare i olika åldrar. Digitala siffror visar olika klockslag som landar i 1177. Under rubriken "1177 hjälper dygnet runt" finns texten: Sjuk under julhelgerna? Börja alltid med att ringa 1177 och prata med en sjuksköterska. Du får råd om vad du kan göra själv och vid behov vägledning till rätt vård nära dig. Läs mer på 1177.se. Vid livshotande tillstånd ring 112.

1177 Vårdguiden på telefon underlättar för patienten 

Syftet och strategin med att lyfta fram 1177 Vårdguiden på telefon är att vårdformen är proffs på primärtriagering, det vill säga att bedöma symtom och vägleda till rätt vårdgivare innan patienten har undersökts på en mottagning. I en undersökning uppger 38 procent av invånarna att de skulle ha gått direkt till akutmottagningen om inte 1177 funnits.

Patientsäker hänvisning med Hänvisningsstöd SLL

Till sin hjälp har sjuksköterskorna på 1177 Vårdguiden på telefon ett rådgivningsstöd och en väl beprövad samtalsprocess för att utesluta allvarliga tillstånd. Från och med april använder 1177 Vårdguiden på telefon även Hänvisningsstöd SLL som kopplat ihop rådgivningsstödets över 2 000 symtom med rätt vårdform inom Stockholms läns landsting, det vill säga vårdcentral, närakut, akutmottagning och intensivakut. Hänvisningsstöd SLL ska användas av alla vårdgivare som har avtal med Stockholms läns landsting.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård