Förlossningar i länet i oktober

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 423 förlossningar i oktober, vilket är aningen fler än samma månad förra året. De allra flesta kvinnor, 92,8 procent, kunde föda på den enhet de planerat.

- Vårt råd till alla blivande föräldrar är att ringa den enhet man planerat att föda på när förlossningen startar. I de allra flesta fall är det också dit man ska åka men skulle det vara fullt just då så hjälper de till att ordna en plats på en annan förlossningsenhet, det är alltså inte så att man behöver ringa runt själv, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Välj i vecka 25

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

Drygt nio av tio kan åka till den klinik de planerat

- De flesta kvinnor, drygt nio av tio, kan åka in till den klinik de planerade för när de var i vecka 25. Men antalet förlossningar varierar mycket över dygnet och mellan dygnen. Ibland är det fullt på den valda kliniken. Därför hjälps enheterna i Stockholm åt vid toppar, säger Johan Bratt, chefläkare i Stockholms läns landsting.

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid 17 tillfällen i oktober tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 26 kvinnor från andra län som födde här i oktober. Flest kvinnor från andra län tog Södertälje sjukhus emot.

Förlossningar i oktober 2018 per sjukhus

Förändringen mot oktober 2017 inom parentes.
Södersjukhuset: 635 (-27)
Södertälje sjukhus: 199 (+22)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 269 (-52)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 396 (+80)
Danderyds sjukhus: 578 (+6)
BB Stockholm: 346 (+9)

Totalt: 2 423 förlossningar i oktober (+38)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård