Färre antibiotikarecept hämtas ut av stockholmarna

Stockholmarna hämtar ut allt mindre antibiotika. De senaste 12 månaderna har antalet uthämtade recept minskat med 4,8 procent. Minskningen syns särskilt för barn och unga.

En överanvändning av antibiotika leder till ökad resistens hos bakterier. Därför är det viktigt att antibiotika används enligt gällande nationella behandlingsrekommendationer. Och utvecklingen går åt rätt håll. De senaste tolv månaderna hämtade stockholmarna ut 318 recept per tusen invånare. Föregående tolvmånadersperiod var siffran 334.

Jämfört med fem år tillbaka är nedgången hela 15 procent. Stockholm ligger inte längre högst i landet i antal förskrivna recept per tusen invånare, utan på tredje plats efter Gotland och Skåne.

Fler slipper onödig behandling

- Utvecklingen är väldigt glädjande. Stockholm är ett stort län och en minskning här får särskilt stor effekt. Fler stockholmare slipper nu onödig antibiotikabehandling med risk för påverkan av kroppens naturliga bakterieflora och biverkningar, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- Men stockholmarna får fortfarande alltför mycket antibiotika och vårt arbete måste fortsätta.

Bakom nedgången ligger både en ökad medvetenhet bland allmänheten och ett enträget arbete inom Stockholms läns landsting, där Strama Stockholm har till uppgift att leda arbetet. Gruppen riktar sig till husläkarmottagningar, slutenvården, närakuter, tandvården och till allmänheten för att sprida information om en klok och återhållsam antibiotikaanvändning.

Ändrad rekommendation vid öroninflammation

Att minskningen är störst bland barn och unga beror bland annat på ändrade behandlingsrekommendationer vid lindrig öroninflammation, där man inte längre rekommenderar antibiotika.

- Antibiotika ska inte användas i onödan och hjälper heller inte mot vanliga förkylningar eller andra virusinfektioner, säger Hälso- och sjukvårdsförvaltningens chefläkare Elda Sparrelid.

- Genom att bara använda antibiotika när de gör nytta kan de bevaras som effektiva läkemedel när de verkligen behövs. Då kan de rädda liv eller minska risken för komplikationer. Att ha tillgång till fungerande antibiotika är en central fråga för hälso- och sjukvården, säger Elda Sparrelid.

Stockholm tillhör de regioner som nu minskar antibiotikaanvändningen snabbast. Snittet för hela landet ligger nu på 300 recept per tusen invånare, visar statistik från Folkhälsomyndigheten.

Råd och information på 1177.se

1177.se finns råd samt information om infektioner och antibiotika. På telefonnummer 1177 ger erfarna sjuksköterskor rådgivning dygnet runt.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård