Tufft vårdplatsläge under sommaren men närakuter och jourläkarbilar stärkte vården

Värme, fukt och för få bemannade vårdplatser gav en ansträngd sommar på akutsjukhusen men de nya närakuterna, jourläkarbilar, dagvård och vård i hemmet stärkte vården. Det konstaterar landstingets chefläkare i sammanfattningen av sommarens vård.

- Det var ofta ansträngt under den här varma sommaren när inte alla planerade vårdplatser kunde bemannas. Samtidigt kan vi se att vi använder de tillgångar vi har på ett allt bättre sätt när vi arbetar mer med dagvård och vård i hemmet, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Den långa värmeböljan gjorde att många, framförallt äldre, blev sämre i de sjukdomar de redan hade och behövde sjukhusvård. Den extrema luftfuktigheten under andra halvan av sommaren gjorde att operationer behövde flyttas fram eftersom fuktigheten bland annat gjorde det svårt att hålla operationsmaterial sterilt. Ett stort antal avfuktare och kylaggregat placerades ut. Även om akutsjukhusen, som till exempel Danderyds sjukhus, öppnade extra vårdplatser hade ytterligare platser behövt vara bemannade.

Kraftig ökning av närakutsbesök

Inom en rad områden fungerade vården bättre än sommaren före. Fler invånare tog hjälp av 1177 för att hitta rätt i vården och fler fick vård på närakuter och husläkarjourer. Ökningen av avancerad sjukvård i hemmet fortsatte, många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus. Fler fick också läkarbedömning i hemmet via de nya jourläkarbilarna och kunde helt slippa ett besök på akutmottagningen.

Inom förlossningsvården gav den höjda ersättningen och stärkta grundbemanningen ett bättre läge med färre hänvisningar, även om det periodvis var ansträngt. Samarbetet var gott med närliggande län, vid cirka 60 tillfällen togs kvinnor emot i andra län medan strax över 80 kvinnor från andra län fick föda här.

Prioritera medarbetare i dygnet-runt vården

Som planerat blev besöken på närakuter och husläkarjourer fler medan besöken till akutmottagningarna blev färre. Trots detta var det ansträngt på akutmottagningarna på grund av att andelen mer allvarligt sjuka patienter var högre och att antalet bemannade vårdplatser där dessa patienter kunde läggas in inte var så många som önskat.

- Vi behöver inte lika många vårdplatser på akutsjukhusen som förr eftersom vården utanför byggs ut men de platser som vi räknat med i planeringen behöver vara bemannade. Flera akutsjukhus öppnade extra platser men ytterligare 100 - 200 bemannade platser hade gjort stor skillnad. Därför är bemanningen i dygnet-runt vården det vi vill prioritera högst inför nästa sommar, säger Johan Bratt chefläkare för Stockholms läns landsting.

Förutom att öppna extra vårdplatser gjorde akutsjukhusen många andra insatser för att disponera sina resurser på bästa sätt. Den akuta vården prioriterades och för många patienter blev akut dagvård ett alternativ till att vänta på vårdplats. Avdelningar bemannades också med främst underläkare och undersköterskor som tillsammans tog hand om patienterna med stöd av sjuksköterskor.

Sommaren i siffror

Juni-augusti 2018 (skillnad mot juni-augusti 2017)

290 733 samtal till 1177 Vårdguiden (+15%)*

703 324 läkarbesök på husläkarmottagning (-3%)

108 921 läkarbesök på närakut och husläkarjour (+42%)

132 435 besök på akutmottagning (-12%)

1279 utryckningar för ambulanshelikoptrarna (+18%)

7426 förlossningar (-2%)

 *I en tidigare version av nyheten angavs en lägre uppgift om antalet samtal. Den är nu korrigerad.

Fem åtgärder inför sommaren 2018

- Extra tillskott på 180 miljoner kronor till länets akutsjukhus

- Extra sommarhelikopter

- Fler sjuktransporter för redan läkarbedömda patienter

- Samordning med kommunen om utskrivningsklara patienter

- Utökade möjligheter till läkarbedömning i hemmet genom jourläkarbilar

 

Förslag på fem åtgärder inför nästa sommar

- Prioritera kompetensförsörjning i dygnet-runt vården för att bemanna fler av de vårdplatser som finns på akutsjukhusen.

- Stärkt samordning av den geriatriska vården för de äldre

- Göra det lättare för läkare att konsultera andra specialister så att patienten inte behöver gå till flera vårdgivare.

- Fler akuta dagvårdsplatser på akutsjukhusen

- Stärkt beredskap för värme och hög luftfuktighet

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård