Ny tankstation för ambulanshelikoptern ska korta flygtider

Nu invigs Södersjukhusets nya tankstation för länets ambulanshelikopter. Det innebär att helikoptern inte längre behöver flyga tillbaka till Mellingeholms flygplats i Norrtälje kommun enbart för att tanka. Sammantaget bedöms det här öka tillgängligheten till helikoptern och korta flygtiderna.

Baseringen i Norrtälje fungerar bra ur säkerhetssynpunkt men flygtiderna till länets södra delar blir ibland längre än optimalt. Därför vidtar landstinget flera åtgärder för att ambulanshelikoptern i större utsträckning ska kunna verka över hela länet och vara mer tillgänglig.

- Genom att tanka vid Södersjukhuset jämfört med att åka tillbaka till Norrtälje intjänas omkring 40 minuter i flygtid så den nya tankningsstationen är väldigt viktig för tillgängligheten. Från och med i somras finns också möjlighet för helikoptern att vänta på nytt uppdrag vid Karolinska Universitetssjukhuset och vi planerar för tankningsmöjligheter vid Danderyds sjukhus, säger Patrik Söderberg, chefläkare för den prehospitala vården vid hälso- och sjukvårdsförvaltningen, Stockholms läns landsting.

Sedan september 2017 har landstingets ambulanshelikoptertjänst haft Mellingeholms flygplats i Norrtälje kommun som bas. Baseringen är preliminärt tillfällig. Landstinget sonderar just nu terrängen kring en permanent placering. Bland annat utreds den tidigare placeringen i Mölnvik i Värmdö kommun men även andra platser inom kommunen och utanför kan bli aktuella.

Ett år på Mellingeholms flygplats

Efter ett drygt år med ambulanshelikoptern stationerad i Norrtälje kommun konstaterar hälso- och sjukvårdsförvaltningen att uppdragen ökat något i år jämfört med samma period i fjol. I snitt har väntetiderna (från utlarmning till framme hos patient) inte ökat men en förskjutning av uppdragen har skett mot länets norra delar. Allt fler patienter hämtas i Österåker och Roslagen även om flest patienter fortfarande hämtas i Värmdötrakten.

I samband med flytten av ambulanshelikoptertjänsten till Norrtälje förstärkte hälso- och sjukvårdsförvaltningen med två extra ambulanser i länets södra delar, en i Värmdö och en i Nynäshamn. Förvaltningen kan efter detta konstatera att väntetiderna i Nynäshamn har förbättrats medan de är oförändrade i Värmdö.

Fakta ambulanshelikoptern:

Antal uppdrag:

Jan-aug 2017: 1822
Jan-aug 2018: 2180

Topp tre, hämtområden, 2017 (jan-aug):

Värmdö öar: 203
Värmdö: 164
Österåker öar: 136

Topp tre, hämtområden, 2018 (jan-aug):

Värmdö öar: 213
Värmdö: 197
Norrtälje: 177

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård