Förlossningar i länet i september

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2 410 förlossningar i september, vilket är något fler än samma månad förra året. De allra flesta kvinnor, drygt nio av tio, kunde föda på den enhet de planerat.

- Jämfört med i augusti, då vi hade många födslar i länet, var september månad lite lugnare – precis som det brukar vara efter sommaren, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

- De flesta kvinnor, 93 procent, kunde åka in till den klinik de planerade för när de var i vecka 25. Men antalet förlossningar varierar mycket över dygnet och mellan dygnen. Ibland är det fullt på den valda kliniken. Därför hjälps enheterna i Stockholm åt vid toppar, erfarna koordinatorer ser alltid till att ordna en plats när det är dags att föda, säger Elda Sparrelid.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

- Vårt råd till alla blivande föräldrar är att ringa den enhet man planerat att föda på när förlossningen startar. I de allra flesta fall är det också dit man ska åka men om det skulle vara fullt just då så hjälper de till att ordna en plats på en annan förlossningsenhet, det är alltså inte så att man behöver ringa runt själv, säger Elda Sparrelid.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid 5 tillfällen i september tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 25 kvinnor från andra län som födde här i september. Flest kvinnor från andra län tog Södertälje sjukhus emot.

Förlossningar i september 2018 per sjukhus

Förändringen mot september 2017 inom parentes.

Södersjukhuset: 645 (-20)
Södertälje sjukhus: 184 (-1)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 314 (+8 )
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 379 (+49)
Danderyds sjukhus: 568 (+30)
BB Stockholm: 320 (-4)

Totalt: 2410 förlossningar i augusti (+62)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård