Flytten till nya sjukhusbyggnaden i Solna är genomförd

Idag har den första av höstens flyttar till Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad genomförts. Flytten har gått enligt plan och cirka 30 patienter har flyttat in i de nya byggnaderna. Fullt fokus låg på patientsäkerheten.

Neuroverksamheten flyttat in i Karolinska Universitetssjukhusets nya sjukhusbyggnad i Solna. Flytten av patienter till de nya lokalerna gjordes i kulvertar från den äldre sjukhusbyggnaden och varje flytt tog drygt 10 minuter.
Den 28 oktober sker ytterligare en stor flytt då bland andra förlossningen, intensivakuten, operation, intensivvård och resterande vårdavdelningar flyttar in.

Vårdgivare samverkar

Nationella och internationella erfarenheter visar att en sjukhusflytt av denna storlek, och dessutom till en helt ny byggnad, av patientsäkerhetsskäl bör ske med nästan halverad vårdverksamhet, så att personalen hinner med att både vårda de inneliggande patienterna och att flytta och starta upp i nya lokaler.

Ambitionen med flyttplaneringen är att så få patienter som möjligt ska påverkas, men viss planerad vård kommer att flyttas fram. Karolinska Universitetssjukhuset kommer att ta hand om flertalet patienter själva under flyttperioden, genom att till exempel ge patienter vård i Huddinge istället för i Solna.

Utöver detta hjälps länets vårdgivare åt att stödja Karolinska Universitetssjukhuset Solna under flyttperioden. Exempelvis kommer andra förlossningskliniker att stödja förlossningen i Solna i samband med flytten. Högspecialiserade förlossningar kommer att tas emot på Karolinska Solna under hela flyttperioden.

Alla verksamheter på plats

I den nya sjukhusbyggnaden samlas länets mest avancerade och högspecialiserade vård. Inflyttningen har skett i omgångar sedan november 2016. När höstens flyttar är avklarade är alla verksamheter på plats i den nya sjukhusbyggnaden, men ytterligare några flyttar till andra byggnader på sjukhusområdet återstår under 2019.

Mer information om flytten

Läs mer om flytten till den nya sjukhusbyggnaden på Karolinska.se 

Läs om framtidens hälso- och sjukvård 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård