Annika Tibell tillförordnad sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset

Landstingsdirektören har i samråd med styrelsen för Karolinska Universitetssjukhuset utsett Annika Tibell som tillförordnad sjukhusdirektör från idag, den 1 oktober. Detta för att säkra ett långsiktigt, klart och tydligt ledarskap vid sjukhuset.

Melvin Samsom sa upp sig från sin tjänst som sjukhusdirektör måndagen den 24 september och kommer under uppsägningstiden fram till 31 mars 2019 att stå till landstingets förfogande.

- Karolinska Universitetssjukhuset är inne i ett aktivt förändringsarbete. Den bästa lösningen för sjukhuset är att tillsätta en tillförordnad sjukhusdirektör som har en tydlig beslutskraft att leda genom hela förändringen och ta långsiktigt ansvar för fattade beslut, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Tillförordnad sjukhusdirektör blir nu Annika Tibell som idag är biträdande sjukhusdirektör och operativ direktör vid Karolinska Universitetssjukhuset.

- Annika Tibell har mycket god erfarenhet och ett stort förtroende inom Karolinska Universitetssjukhusets organisation. Hon är därför ett naturligt val som tillförordnad sjukhusdirektör. Hon ska tillsammans med övriga sjukhusledningen nu leda verksamheten intill dess att en ordinarie sjukhusdirektör är på plats, säger Malin Frenning.

- Annika Tibell har redan i sin roll som biträdande sjukhusdirektör burit ett stort ansvar för sjukhuset och visat goda resultat. Därför har vi i styrelsen fullt förtroende för att Annika Tibell och sjukhusledningen kommer att leda sjukhuset på ett ansvarsfullt sätt, säger styrelseordförande Håkan Sörman.

Arbetet med rekrytering efter en ny sjukhusdirektör för Karolinska Universitetssjukhuset har påbörjats.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård