Vård av barn i livets slutskede

TV4-programmet Kalla Fakta har publicerat ett program om verksamheten vid Lilla Erstagården. Det är länets och landets enda specialiserade barnhospice som sedan åtta år tagit hand om både barn och anhöriga när barnet har en sjukdom som förkortar livet. Uppdraget till Lilla Erstagården består främst av att ge vård till barn och ungdomar som befinner sig i livets slutskede.

- Baserat på våra kontinuerliga uppföljningar och alla andra uppgifter vi får till hälso- och sjukvårdsförvaltningen bedrivs det god vård grundad på vetenskap och beprövad erfarenhet vid Lilla Erstagården. Jag har själv besökt Lilla Erstagården och anser att det är en viktig vårdform för hela familjen, säger hälso- och sjukvårdsdirektör Barbro Naroskyin.

Se filmen härintill om vad som är viktigt i vården i livets slutskede, eller palliativ vård som det också kallas. I filmen intervjuas Peter Strang som är professor i Palliativ medicin vid Karolinska Institutet.

Agenda
Talare

Arkiv
-

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård