Nio av tio patienter nöjda med sjukhusvården

Nära nio av tio patienter som fått vård på sjukhus i Stockholms län under 2018 skulle rekommendera vårdavdelningen till någon annan i samma situation. Och allt fler patienter anser att det är välstädat på avdelningen. Det visar en stor nationell patientenkät.

När patienterna själva får beskriva vården ges överlag positiva omdömen. Det visar den enkät som görs i samtliga landsting och regioner och som sammanställs av Sveriges kommuner och landsting, SKL.

Behovet av vård tillgodosett

Nästan nio av tio i Stockholm, 88,4 procent, anser att deras behov av vård och behandling har blivit tillgodosett, vilket är samma siffra som för riket. Ännu fler, 89,3 procent, skulle rekommendera vårdavdelningen på något av Stockholmssjukhusen till en annan patient i samma situation.

- Personalen på våra sjukhus kan vara stolta över de här siffrorna. Överlag har vi i Stockholm och Sverige mycket goda medicinska resultat. Enkätsvaren tyder på att den som själv kommit i kontakt med vården kanske har en mer positiv bild än de som saknar egen erfarenhet av sjukhusvård, men hör talas om den via andra, säger Johan Bratt, chefläkare vid Stockholms läns landsting.

God atmosfär och trygghet

Cirka nio av tio uppger också att atmosfären på vårdavdelningen varit bra och att de känt sig trygga under sjukhusvistelsen.

- Det här är ännu ett kvitto på att personalen gör en fantastisk insats, trots att vi periodvis har det tufft såväl i Stockholms som övriga landet, med brist på sjuksköterskor och därmed vårdplatser, säger Johan Bratt.

Enkätresultaten för Stockholm följer överlag rikssnittet, med någon procents skillnad upp eller ned.

Sämre betyg för kontakten mellan vårdgivare

Något lägre betyg får vårdens förmåga att erbjuda kontinuitet mellan olika vårdformer. Cirka 70 procent uppger att personalen är insatt i deras tidigare kontakter med vården i den utsträckning de önskar. Något fler, 78, 6 procent av patienterna, anser att personalen samordnar deras andra kontakter med vården i den utsträckning de önskar. Bara 67,9 procent anser att de fått tillräckligt med information kring hur deras sjukdom/hälsotillstånd kan påverka deras vardag.

Mer välstädat

Andelen som upplevde att det var rent på avdelningen har ökat påtagligt i Stockholm, från 81,6 procent 2016 till 87 procent i årets enkät.

- Här ser vi en tydlig förbättring inom ett område som har varit föremål för mycket debatt. Att det är välstädat på avdelningarna är viktigt både för patienternas trivsel och för att minska risken för smittspridning, säger Johan Bratt.

Patientenkäten används som underlag i det ständiga förbättringsarbete som pågår inom hälso- och sjukvården i Stockholms läns landsting.


Läs hela undersökningen här: https://patientenkat.se/sv/resultat/specialiserad-sjukhusvard-sluten-2018/

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård