Förlossningar i länet i augusti

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2520 förlossningar i augusti, det är ungefär lika många som samma månad förra året och något färre än väntat. Fler än nio av tio kvinnor kunde föda på den enhet de planerat i förväg.

- Sommaren har varit en högsäsong för förlossningar och samarbetet mellan våra kliniker har varit väldigt viktigt. Nu i augusti tog vi emot ovanligt många mammor från andra län men och i några fall har vi också fått hjälp av andra län. Även om vi helst vill undvika hänvisningar utanför länet är det viktigt att länen kan samarbeta när det behövs, det skapar trygghet, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Hälso- och sjukvårdsförvaltningen.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

- Nu närmar vi oss de månader då det föds något färre barn men eftersom det oftast inte går att förutse exakt när barnen kommer kan det ändå bli dagar då många föds samtidigt. Vissa dagar föds 100 barn i länet och andra dagar 50. Vårt råd till alla blivande föräldrar är att ringa den enhet man planerat att föda på när förlossningen startar. I de allra flesta fall är det också dit man ska åka men om det skulle vara fullt just då så hjälper de till att ordna en plats på en annan förlossningsenhet, det är alltså inte så att man behöver ringa runt själv, säger Elda Sparrelid.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid 12 tillfällen i augusti tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. Samtidigt var det 41 kvinnor från andra län som födde här i augusti. Flest kvinnor från andra län tog Södertälje sjukhus och Södersjukhuset emot.

Förlossningar i augusti 2018 per sjukhus

Förändringen mot augusti 2017 inom parentes.

Södersjukhuset: 669 (-45)
Södertälje sjukhus: 206 (+4)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 333 (+13)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 398 (+- 0)
Danderyds sjukhus: 584 (+41)
BB Stockholm: 330 (-21)

Totalt: 2520 förlossningar i augusti

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård