Tionde rapporten om sommarens vård

Denna vecka har ytterligare 300 vårdplatser öppnats igen på akutsjukhusen efter sommaren. 50 ytterligare platser har också bemannats i den geriatriska vården. Sammantaget rapporteras ett förbättrat läge men flera akutsjukhus har fortfarande ett högt tryck.

- Nu bemannas allt fler vårdplatser igen efter sommaren och det är verkligen efterlängtat. Med fler platser behöver färre patienter vänta på akutmottagningarna. Men det tar tid innan vi ser den fulla effekterna av ökningen, det är fortfarande ansträngt på till exempel Danderyds sjukhus, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

De flesta stockholmare har nu kommit tillbaka till länet från sina semestrar och många medarbetare i vården har också återvänt. Med 300 fler öppna vårdplatser än veckan före har den senaste veckan sammantaget varit bättre för länets sjukvård. Det är samtidigt fortsatt ansträngt på flera av akutsjukhusen som har en hög beläggning. På flera geriatriska kliniker, Norrtälje sjukhus och Ersta sjukhus finns samtidigt lediga platser att tillgå för patienter som behöver den vård som finns hos dem.

Närakuter och husläkarjourer

Senaste veckan gjordes drygt 8 248 besök på närakut och husläkarjour vilket är liten minskning från veckan innan. Samtidigt ser det olika ut, husläkarjouren vid Brommaplan har haft många besökare och förstärkt sina läkarresurser, många har också besökt närakuten i Södertälje.

- De nio nya närakuterna i länet har varit ett viktigt tillskott under den här sommaren och de har tagit emot många patienter som tidigare bara hade akutmottagningen att vända sig till. Nu ser vi att besök på närakut minskar sen förra veckan medan akutmottagningarna fått en viss ökning så det är viktigt att påminna om att de ofta kan vara ett bra alternativ, säger Johan Bratt.

Stadig förbättring för förbrukningshjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni för leveranser av hjälpmedel till patienter i hemmet som till exempel sondnäring, katetrar och diabetesprodukter. Ett omfattande arbete har pågått hela sommaren inom SLSO för att succesivt komma till rätta med förseningar i leveranser. Extra insatser som till exempel expressleveranser har genomförts. Senaste beskedet från SLSO:s chefläkare är att de allra flesta leveranser nu kommer fram till patienter och brukare på utsatt tid.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Samtalen till 1177Vårdguiden ökar jämfört med förra året.

Husläkarmottagningar

De över 200 husläkarmottagningarna har haft öppet hela sommaren och det är här de flesta vårdbesöken gjorts under sommaren. Den senaste veckan fick 53 870 patienter träffa läkare och 9379 träffade en sjuksköterska, båda en kraftig uppgång från veckan före vilket visar att terminen börjat och att stockholmare som varit bortresta återvänt.
På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren har akuta besök prioriterats och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Närakuter och husläkarjourer

Besöken på närakuterna och husläkarjourerna var (besöken) något färre än veckan före, 8248 besök gjordes där och flera av dem har plats för ytterligare patienter. Samtidigt ser det olika ut, husläkarjouren vid Brommaplan har haft många besökare och förstärkt sina läkarresurser, många har också besökt närakuten i Södertälje.

Geriatrisk vård och ASIH

Senaste veckan fanns cirka 930 platser öppna inom geriatriken, ett 50-tal fler än veckan före. Efter en sommar med högt tryck har många platser nu öppnats igen och flera kliniker har lediga platser. Det är viktigt för de patienter som vårdats kvar på akutsjukhus i väntan på en plats på geriatrisk vård.

Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskrivna. I juni var i genomsnitt över 2600 personer inskrivna i ASiH per dag. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

Med 300 fler platser än förra veckan har läget sammantaget varit bättre för länets sjukvård de senaste dagarna. Det är samtidigt fortsatt ansträngt på flera av akutsjukhusen som har en hög beläggning. Bland annat på Danderyds sjukhus och Södertälje sjukhus. Även om besöken på många håll är färre än förra året så är andelen mer sjuka patienter som behöver läggas in högre. På grund av svårigheten att bemanna alla vårdplatser som önskat får vissa patienter vårdas kvar på akutmottagningarna i väntan på plats, något som skapar ett högt tryck där.

Förlossningsvård

573 förlossningar skedde i länet senaste veckan, lika många som förra veckan. Över nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I fem fall tog klinikerna hjälp av andra län. Sju kvinnor från andra län togs emot här. Flera förlossningskliniker rapporterar om ett högt tryck men att samarbetet fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården har nu åter ordinarie kapacitet efter sommaren och fungerar enligt plan. Det betyder ytterligare elva ambulanser i drift samtidigt som de extra sommarresurserna som beskrivs nedan behålls.

Sedan förra sommaren har antalet akutläkarbilar utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.

Det finns tre jourläkarbilar. Dessa bemannas av läkare och undersköterska. För att få besök av en jourläkare ska patienten ringa 1177 Vårdguiden som bedömer om det är rätt vårdform. Jourläkarbilarna finns tillgängliga vardagar mellan klockan 17 och 8, och dygnet runt på helgerna. Under augusti har jourläkarbilarna ökat sitt uppdrag med en extra jourläkarbil som gör hembesök dagtid.

En ökning har skett från tre till sju transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Två ambulanshelikoptrar finns i drift till och med 15 september, under övriga året finns en helikopter.

Psykiatrisk vård

På länsakuten har det varit ett högt tryck den senaste veckan, även beroendeakuten har haft många besök.

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga klockan 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården har varit fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård varit öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för psykiatrisk vård för vuxna och barn har varit öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård