Nionde rapporten om sommarens vård

Trots 60-talet fler disponibla vårdplatser jämfört med föregående vecka började denna vecka med ett mycket ansträngt läge för alla akutsjukhusen. Särskilt problematisk var situationen för Danderyds sjukhus som bland annat får hjälp genom att ambulanser styrs om till intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset. Omstyrningen av ambulanserna fortsätter till på måndag. Från mitten av veckan rapporterades ett mindre ansträngt läge än i början av veckan från flera av akutsjukhusen.

Nu kommer fler stockholmare tillbaka till länet från sina semestrar. Samtidigt har medarbetare i vården delvis fortfarande sommarsemester och därför finns inte tillräckligt många medarbetare i tjänst för att bemanna önskat antal vårdplatser.

- Med anledning av den mycket ansträngda situationen i början av den här veckan har jag haft extra möten med länets chefläkare. Vi har dag för dag gått igenom kapacitetsläget vid respektive sjukhus och hur vi bäst hjälps åt för att använda våra samlade sjukvårdsresurser på bästa sätt för patienterna, säger Elda Sparrelid chefläkare vid Stockholms läns landsting.

Sjukhusen hjälper varandra när det finns möjlighet, med vårdplatser, förlossningar med mera. Från och med måndag kommer många av vårdens medarbetare tillbaka och många vårdplatser bemannas och öppnas igen.

- Den kommande helgen kan akutsjukhusen få en mycket ansträngd situation igen. Även när många medarbetare kommer i tjänst på måndag och vårdplatser öppnar igen kan det fortsatt vara ansträngt för delar av vården, säger Elda Sparrelid.

Närakuter och husläkarjourer

Senaste veckan gjordes drygt 8 535 besök på närakut och husläkarjour vilket är en ökning från veckan innan.

- När det är många sökande vid akutsjukhusens akutmottagningar är närakuten ett bra alternativ för många patienter. Närakuterna kan ta hand om och behandla mer resurskrävande skador som inte är livshotande. De kan hjälpa patienter som inte är i behov av akutsjukhusets resurser, men behöver annan vård än den husläkarmottagningarna kan erbjuda, som till exempel röntgen. Patienter kan alltid kontakta 1177 Vårdguiden för att få vägledning hur de får den vård de behöver, säger Elda Sparrelid.

Fortsatt förbättring för förbrukningshjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni för leveranser av hjälpmedel till patienter i hemmet som till exempel sondnäring, katetrar och diabetesprodukter. Ett omfattande arbete har pågått hela sommaren inom SLSO för att succesivt komma till rätta med problemen. Den förbättring som rapporterades förra veckan har fortsatt under denna vecka.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården.

Husläkarmottagningar

De över 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan fick 49 063 patienter träffa läkare där och 8 860 träffade en sjuksköterska. Det är cirka 7-8 procent fler besök än veckan innan.

På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Närakuter och husläkarjourer

Besöken på närakuterna var fler än veckan före och de har plats för fler patienter. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren fortsätter vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann.

Dessutom finns länets 12 husläkarjourer har öppet kvällar och helger med läkare som är specialister i allmän medicin.

Tillsammans tog närakuter och husläkarjourer emot 8541 besök förra veckan.

Geriatrisk vård och ASIH

Senaste veckan fanns omkring 870 platser öppna inom geriatriken, ytterligare platser för geriatrisk vård finns också hos vårdgivare som i vanliga fall driver palliativ vård. Även den geriatriska vården har svårigheter att bemanna och därmed svårt att ha alla de platser öppna som de planerat. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren.

Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskrivna. I juni var i genomsnitt 2600 personer inskrivna i ASIH per dag. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

På akutsjukhusen har det varit mycket ansträngt särskilt i inledningen av denna vecka. Från mitten av veckan har det lättat något men det är fortfarande ansträngt läge eftersom antalet öppna vårdplatser är för få.

I vårdplatsrapporten redovisas 68 fler öppna vårdplatser jämfört med förra veckan men fortsatt färre än önskat. 2 268 platser var öppna enligt rapporten. Även om besöken på många håll är färre än förra året så är andelen sjukare patienter som behöver läggas in högre.

Förlossningsvård

574 förlossningar skedde i länet senaste veckan, vilket är några färre än veckan före. Knappt nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I sju fall tog klinikerna hjälp av andra län. I ett fall togs födande från annat län emot. Förlossningsklinikerna rapporterar en ansträngd vecka men samarbetet har fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården rapporterar om att det finns elva fler ambulanser i drift samtidigt som de extra sommarresurserna som beskrivs nedan behålls.

De nya funktionerna som har tillkommit sedan förra sommaren stärker vården. Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.

Det finns tre jourläkarbilar. Dessa bemannas av läkare och undersköterska. För att få besök av en jourläkare ska patienten ringa 1177 som bedömer om det är rätt vårdform. Jourläkarbilarna finns tillgängliga vardagar mellan klockan 17 och 8, och dygnet runt på helgerna.

Under augusti har jourläkarbilarna ökat sitt uppdrag med en extra jourläkarbil som gör hembesök dagtid.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Psykiatrisk vård

Även den psykiatriska vården har haft ett högt tryck med framförallt många i behov av beroendevård. Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga klockan 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården är fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för psykiatrisk vård för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård