Juridisk utredning av uppgifter till forskning

Landstingsdirektören begär en extern juridisk utredning om S:t Eriks Ögonsjukhus har lämnat ut avidentifierade patientuppgifter för en internationell jämförelsesstudie samt om de i så fall haft nödvändiga tillstånd för detta.

Det är uppgifter om en internationell studie där S:t Eriks Ögonsjukhus skulle ha låtit Nationella Kataraktregistret lämna ut avidentifierade patientuppgifter till ett internationellt företag som jämför hur resultatet blivit av vård för patienter med grå starr.

- Jag vill ha besked från en oberoende juridisk expert om S:t Eriks Ögonsjukhus har lämnat ut patientuppgifter på det sätt som de uppges ha gjort för den här studien samt om de i så fall haft nödvändiga tillstånd för detta, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

I forskningen är det i regel inte intressant att kunna identifiera enskilda personer. Därför tar registerägaren bort uppgifter som är kopplade till patientsekretessen som personnummer, namn, adress eller annat som kan identifiera en patient.

- Tillgång till data är viktiga för att forskningen ska kunna utveckla och förbättra vården och i framtiden bota fler patienter. Därför vill jag att den juridiska granskningen av det aktuella fallet också inkluderar förslag till en förenklad process hur vårdgivare ska agera vid förfrågningar om data. Förslaget ska vara enkelt att följa samtidigt som det ska beskriva hur man ska följa de lagar och regler som gäller, säger Malin Frenning.

Det som forskarna i regel vill ta del av är det som kallas för patientuppgifter. Det är information om till exempel sjukdomstillstånd, behandling, mediciner och komplikationer etc. Det vill säga uppgifter som återfinns i en patientjournal men utan personuppgifter eller annat som kan identifiera patienten.

- Jag vill att länets invånare ska fortsätta att känna sig trygga och ha en positiv inställning till forskning. Det får aldrig råda något tvivel om att vi alltid använder data på ett korrekt sätt. Därför begär jag idag denna utredning, avslutar Malin Frenning.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård