Fortsatt hög luftfuktighet och värme i länet

Den extrema luftfuktigheten och den långvariga värmen fortsätter. Samarbete om operationer pågår mellan akutsjukhus eftersom vissa operationssalar haft för hög luftfuktighet. Åtgärder görs också eftersom leveransen av fjärrkyla till vården påverkats.

- Många kommer till sjukhusen med besvär av värmen men vi vet också att många som redan har kroniska sjukdomar blir sämre så vi ser att det är allt fler som behöver vård. Samarbetet är tätt nu mellan akutsjukhusen så att de patienter som behöver vård får det, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Avfuktare placeras ut

Länets akutsjukhus fortsätter påverkas av den höga luftfuktigheten. Bedömningar görs löpande för att se till att insatser kan sättas in och för att underlätta för vårdgivare att hjälpa varandra. Avfuktare placeras ut i förråd där sterilt material som används vid operationer förvaras. Avfuktare placeras också ut i läkemedelsförråd. Hittills har över 130 avfuktare placerats ut och över 430 extra kylaggregat, fler finns i lager. Aggregaten samlar in stora mängder fukt och töms var tredje timme på kondensvatten.

- Vi måste vara proaktiva, identifiera behoven och sätta in åtgärder så att vi kan ge trygg vård till våra patienter. Det mesta av det som används i vården ska helst förvaras torrt och svalt eftersom bakterier trivs som sämst då men det här vädret är ju tyvärr raka motsatsen, varmt och fuktigt, säger Patrik Söderberg.

Fukt påverkar operationer

På Danderyds sjukhus har sedan igår ett antal operationer skjutits upp eller flyttats till Norrtälje sjukhus. Tidigare i veckan fick Norrtälje sjukhus motsvarande hjälp från Danderyds sjukhus men deras situation är nu förbättrad. På Karolinska Universitetssjukhus har några operationer flyttats fram några timmar eller till dagen därpå. Experter från landstingets fastighetsbolag arbetar intensivt för att motverka fukten så att de operationssalar som är stängda kan öppnas igen.

Samarbete om leverans av fjärrkyla

Leverantörer av fjärrkyla i länet har svårigheter att leverera fullt ut men i samverkan med landstinget så är akutsjukhusens behov prioriterade. Leveranserna till Karolinska Universitetssjukhuset fungerar som vanligt efter att leverantören gjort prioriteringar. Capio S:t Görans sjukhus har dock fått minskade leveranser av fjärrkyla från sin leverantör. Men de bedömer att de tillsvidare klarar att bedriva den verksamhet de behöver. Det kan ske genom att de dels har egen försörjning av kyla men också genom att de prioriterar de verksamheter som behöver kylan som mest, som till exempel operationssalar.

- Vi har löpande kontakt med alla aktörer så att vi kan hjälpas åt att prioritera de verksamheter som behöver det mest, som operationssalar. Men tyvärr kommer vissa andra utrymmen få en höjd temperatur och det är förstås besvärligt för patienterna och även för medarbetarna, säger Patrik Söderberg.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård