Förlossningar i länet i juli

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2454 förlossningar i juli, det är färre förlossningar än samma månad förra året. Fler än nio av tio kvinnor kunde föda på den enhet de planerat i förväg.

- Sommaren är högsäsong för förlossningar, även om det har varit något färre i sommar jämfört med förra året. Vi har ett väldigt gott samarbete mellan våra förlossningsenheter och hjälps åt om det skulle uppstå höga toppar. Vi har haft något färre hänvisningar till andra län i år än förra året, det gäller även i juli, säger Elda Sparrelid, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

- Vårt råd till alla blivande föräldrar är att ringa den enhet man planerat att föda på när förlossningen startar. Där svarar erfarna koordinatorer. I de allra flesta fall är det också dit man ska åka. Men förlossningsvård är akut vård och om det skulle vara en topp där just då så hjälper de till att ordna en plats på en annan förlossningsenhet, det är alltså inte så att man behöver ringa runt själv, säger Elda Sparrelid.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid 28 tillfällen i juli tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. 22 kvinnor från andra län födde här i juli. Flest kvinnor från andra län tog Södertälje sjukhus emot.

Förlossningar i juli 2018 per sjukhus

Förändringen mot juli 2017 inom parentes.

Södersjukhuset: 647 (-71)
Södertälje sjukhus: 217 (+8)
Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 343 (-10)
Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 399 (+19)
Danderyds sjukhus: 525 (-5)
BB Stockholm: 323 (-30)

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård