Åttonde rapporten om sommarens vård

Efter några dagar av svalare och torrare luft har värmen och fukten återvänt till länet. Vid veckans chefläkarmöte rapporteras om ett mycket ansträngt läge i vården. Den förstärkta samordningen har fortsatt under veckan för att använda vårdens alla resurser på bästa sätt.


- Vi har dagliga avstämningar med länets chefläkare och landstingets fastighetsbolag för att kunna göra prioriteringar och samarbeta för patienternas och medarbetarnas bästa i ett ansträngt läge, säger Elda Sparrelid, chefläkare Stockholms läns landsting

Hundratals avfuktare och kylaggregat är utplacerade i verksamheterna, och ytterligare kylutrustning har levererats sedan förra veckan.
I veckan rapporterar åter flera sjukhus om för höga fuktvärden på operationssalar.

- Operationer har flyttats fram till senare på dagen när luftfuktigheten är lägre. Akuta operationer och canceroperationer prioriteras och har kunnat genomföras, det är främst ortopediska operationer som är särskilt känsliga för fukt då bakterier lätt växer till och kan ge svåra komplikationer, säger Elda Sparrelid.

Under veckan har antalet vårdplatser varit något fler än veckorna innan men är fortsatt lägre än önskat enligt chefläkaren. Varje akutsjukhus arbetar med daglig planering för att använda de platser som finns på bästa sätt och öppnar också extra platser.

- Nu börjar länets invånare komma tillbaka efter semestern och fler söker vård, medan vårdplatserna är lägre än önskat då bemanningsläget är svårt. Nästa vecka kommer sjukhusen börja öka antalet vårdplatser enligt plan men vi kan räkna med ett fortsatt ansträngt läge ytterligare någon vecka, säger Elda Sparrelid.

När bemanningen inte är tillräcklig blir vårdplatserna för få. Medarbetarna i vården behöver sin semester och precis som i övriga län finns svårigheter att rekrytera sjuksköterskor. Konsekvenserna blir bland annat att vissa akutsjukhus har allt för många patienter som vårdas på akutmottagningar i väntan på vårdplats.
Arbetsmiljön för medarbetare har varit ansträngd på flera platser, med många patienter och värme i lokalerna.

Alternativ till vård vid akutsjukhus och samarbete mellan vårdgivarna är särskilt viktigt när resurserna måste prioriteras.

- Den här veckan har till exempel Sophiahemmet tagit emot patienter från Danderyds sjukhus. Vi har även utökat tiden för den extra jourläkarbilen som kan göra bedömningar och kan ge vård i hemmet för patienter som då inte behöver åka till ett akutsjukhus. Den extra jourläkarbilden kommer nu finnas hela augusti. Många åtgärder ger sammantaget effekt i systemet, säger Elda Sparrelid.

Besöken ökar på närakuter och husläkarjourer

Senaste veckan gjordes drygt 8100 besök på närakut och husläkarjour vilket är en ökning från veckan innan. Närakuter och husläkarjourer har plats för fler besök. Där finns bland annat röntgen och provtagning.

De nio nya närakuterna med utökat uppdrag som öppnats i länet fortsätter vara en viktig tillgång.

Länets jourläkarbilar kör normalt på kvällar och helger när husläkarmottagningarna stängt men under augusti görs besök med jourläkarbil även på dagtid hos patienter som ringt efter ambulans. Patienter har fått hembesök och bedömning och i flera fall helt sluppit åka in till akutsjukhus.

Förbättring men fortsatt försenade hjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni för leveranser av hjälpmedel till brukare i hemmet som till exempel sondnäring, katetrar och diabetesprodukter. Systemet för leveranser har inte fungerat som tänkt med stora förseningar som följd. Ett omfattande arbete har pågått hela sommaren inom SLSO för att komma till rätta med problemen.

- Vi ser att läget har förbättrats, 84 procent av de som har beställt förbrukningshjälpmedel har nu fått sina hjälpmedel. Men åtgärderna måste fortsätta med oförminskad styrka till dess att alla får hem det de behöver i rätt tid, säger Elda Sparrelid.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Senaste veckan ringde stockholmarna främst med frågor om barn som fått ont i öronen efter att ha badat mycket och klåda hos barn. Frågor från vuxna handlade om bett och stick, magbesvär och sårinfektioner.

Husläkarmottagningar

De över 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan fick 45 393 patienter träffa läkare där och 8 242 träffade en sjuksköterska. Det är fler besök än veckan innan.
På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Närakuter och husläkarjourer

Besöken på närakuterna var fler än veckan före och de har plats för fler patienter. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren fortsätter vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann.

Dessutom finns länets 12 husläkarjourer har öppet kvällar och helger med läkare som är specialister i allmän medicin.

Tillsammans tog närakuter och husläkarjourer emot 8169 besök förra veckan.

Geriatrisk vård och ASIH

Senaste veckan fanns omkring 850 platser öppna inom geriatriken, ytterligare platser för geriatrisk vård finns också hos vårdgivare som i vanliga fall driver palliativ vård. Även den geriatriska vården har svårigheter att bemanna och därmed svårt att ha alla de platser öppna som de planerat. Den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren.

Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskriva. I juni var i genomsnitt 2600 personer inskrivna i ASIH per dag. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

På akutsjukhusen har det varit ansträngt på grund av svårigheter att hålla vårdplatser öppna samt värmen och den höga luftfuktigheten. Vårdplatserna var i nivå med förra veckan och därmed fortsatt färre än önskat. Cirka 2 200 platser var öppna. Även om besöken på många håll är färre än förra året så är andelen sjukare patienter som behöver läggas in högre. Akutsjukhusen arbetar också intensivt med konsekvenserna av den långvariga värmen och höga luftfuktigheten och det har vissa dagar påverkat operationer som skjutits upp.

Förlossningsvård

579 förlossningar skedde i länet senaste veckan, vilket är fler än veckan före. Över nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I fyra fall tog klinikerna hjälp av andra län, vilket är färre än veckan innan. I två fall togs födande från annat län emot. Förlossningsklinikerna rapporterar en ansträngd vecka men samarbetet har fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården rapporterar en stabil vecka.

De nya funktionerna som har tillkommit sedan förra sommaren stärker vården. Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.

Det finns tre jourläkarbilar. Dessa bemannas av läkare och undersköterska. För att få besök av en jourläkare ska patienten ringa 1177 som bedömer om det är rätt vårdform. Jourläkarbilarna finns tillgängliga vardagar mellan klockan 17 och 8, och dygnet runt på helgerna.

Under augusti har jourläkarbilarna ökat sitt uppdrag med en extra jourläkarbil som gör hembesök dagtid.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Psykiatrisk vård

Även den psykiatriska vården har haft ett högt tryck med framförallt många i behov av beroendevård. Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga klockan 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården är fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för psykiatrisk vård för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård