Elfte rapporten om vården i sommar

Nu har skolorna startat och många har återgått till arbetet efter semestrar. Det syns på besök till husläkare och närakuter som nu är ungefär lika många som innan sommaren. Allt fler vårdplatser på akutsjukhusen bemannas och det ger ett bättre läge men det är periodvis fortsatt ansträngt.

- Nu är hösten på väg och många samlas igen på arbetsplatser och skolor och infektioner sprids lättare. Det är viktigt att komma ihåg att ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma om det räcker med egenvårdsråd eller om man behöver träffa sjukvårdspersonal. Våra nya närakuter för både vuxna och barn har fortfarande lite färre besök än i början på sommaren och de kan ta emot fler som behöver snabb bedömning, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.


Denna vecka har strax över 100 vårdplatser öppnat igen på akutsjukhusen efter sommaren. Omkring 15 ytterligare platser har också bemannats i den geriatriska vården. Det ger ett något förbättrat läge jämfört med förra veckan men flera vårdgivare har det fortsatt ansträngt, bland annat på grund av att många medarbetare som arbetat under sommaren behöver få sin ledighet nu under hösten.


- Nu ser vi det mönster som vi har över hela året med en växling mellan mer ansträngda dygn och något lugnare dygn. Framförallt är trycket på akutsjukhusen ofta högt i början av veckorna, på måndagar och tisdagar, för att sedan stabiliseras. Den viktigaste uppgiften just nu är att fortsätta bemanna så många vårdplatser som möjligt, säger Johan Bratt.


Detta är sommarens sista lägesrapport, en sammanfattning av sommaren 2018 publiceras i september/oktober när rapportering från olika vårdgivare sammanställts och analyserats. Då redovisas också förslag på åtgärder.

 

Nu levereras förbrukningshjälpmedel som de ska

Tiderna för leveranser av förbrukningshjälpmedel till brukare och patienter i hemmet är nu normala. Inkommande beställningar levereras inom fyra dagar.
Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) ansvarar sedan den 1 juni för leveranser av hjälpmedel till patienter i hemmet som till exempel sondnäring, katetrar och diabetesprodukter. Ett omfattande arbete har pågått hela sommaren inom SLSO för att succesivt komma till rätta med förseningar i leveranser. Extra insatser som till exempel expressleveranser har genomförts.

 

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Samtalen till 1177Vårdguiden ökar jämfört med förra året.


Husläkarmottagningar

De över 200 husläkarmottagningarna har haft öppet hela sommaren och det är här de flesta vårdbesöken gjorts under sommaren. Besöken denna vecka har ökat kraftigt sedan förra veckan. Den senaste veckan träffade 59 400 patienter läkare och 11 000 träffade en sjuksköterska, båda en kraftig uppgång från veckan före vilket visar att skolor börjat och att stockholmare som varit bortresta återvänt.
På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren har akuta besök prioriterats och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.


Närakuter och husläkarjourer

Senaste veckan gjordes cirka 8700 läkarbesök på närakut och husläkarjour, en ökning från förra veckan. Besöken är många på närakuterna som under loppet av några månader utökat sin verksamhet kraftigt. Under hösten fortsätter arbetet med att till exempel se över bemanning för att kunna ta hand om de patienter som kommer tätt inpå stängning till närakuterna.


Geriatrisk vård och ASIH

Senaste veckan fanns cirka 944 platser öppna inom geriatriken, omkring 15 fler än veckan före. Efter en tuff sommar har nu flera kliniker har lediga platser.
Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskrivna. Denna statistik har en vis eftersläpning. I juli var i genomsnitt över 2400 personer inskrivna i ASiH per dag, det är färre än i juni men fler än samma månad året före. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.


Akutsjukhus

Med strax över 100 fler platser än förra veckan har läget fortsatt förbättras för länets akutsjukvård men det är ändå periodvis ansträngt hos flera vårdgivare och på vissa kliniker. Många medarbetare som arbetat under sommaren behöver få sin ledighet under hösten vilket påverkar verksamheten. Gemensamt för alla akutsjukhus är behovet att bemanna fler vårdplatser och på sätt lättare ge plats till patienter som behöver läggas in. Även om besöken på många håll är färre än förra året så är andelen mer sjuka patienter som behöver läggas in högre. Det täta samarbetet mellan länets akutsjukhus är ett viktigt bidrag till att patienter kan tas om hand under perioder med högt tryck.

Förlossningsvård

538 förlossningar skedde i länet senaste veckan, lika många som förra veckan. Nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. Vid ett tillfälle tog klinikerna hjälp av ett annat län. Fem kvinnor från andra län togs emot här. Förlossningsklinikerna har periodvis ett högt tryck men samarbetet mellan dem fungerar väl.


Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården har nu åter ordinarie kapacitet efter sommaren och fungerar enligt plan. Det betyder ytterligare elva ambulanser i drift samtidigt som de extra sommarresurserna som beskrivs nedan behålls.
Sedan förra sommaren har antalet akutläkarbilar utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus.
Det finns tre jourläkarbilar. Dessa bemannas av läkare och undersköterska. För att få besök av en jourläkare ska patienten ringa 1177 Vårdguiden som bedömer om det är rätt vårdform. Jourläkarbilarna finns tillgängliga vardagar mellan klockan 17 och 8, och dygnet runt på helgerna. Under augusti har jourläkarbilarna ökat sitt uppdrag med en extra jourläkarbil som gör hembesök dagtid.

En ökning har skett från tre till sju transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Två ambulanshelikoptrar finns i drift till och med 15 september, under övriga året finns en helikopter.


Psykiatrisk vård

På länsakuten har det, precis som tidigare under sommaren, varit ett högt tryck, även beroendeakuten har haft många besök.

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga klockan 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården har varit fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård varit öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för psykiatrisk vård för vuxna och barn har varit öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård