Vård till ensamkommande som söker uppehållstillstånd via gymnasielagen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har fattat beslut om att ensamkommande som söker uppehållstillstånd via gymnasielagen ska få tillgång till viss subventionerad vård under handläggningstiden i Stockholms län.

Riksdagen har beslutat om en ny möjlighet till uppehållstillstånd för vissa unga vuxna som kom till Sverige som ensamkommande barn och drabbats av lång handläggningstid. Från den 1 juli 2018 kan de söka och få uppehållstillstånd för fortsatta studier.

Under den tid ungdomarna varit asylsökande eller vistats utan tillstånd har de enligt lag haft rätt till viss subventionerad vård. De som nu söker uppehållstillstånd för fortsatta studier kategoriseras under handläggningstiden som "tillståndssökande". De ska då enligt regelverket stå för alla vårdkostnader själva.

När ungdomarna sedan får besked om sin ansökan får de återigen rätt till viss subventionerad vård, vare sig de får avslag eller beviljas uppehållstillstånd. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför beslutat att den här gruppen under detta tillfälliga glapp under handläggningstiden ska betraktas som "tillståndslösa" inom Stockholms läns landsting och få rätt till viss subventionerad vård.

Läs mer om rätten till vård på 1177.se

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård