Skydda dig mot algblomningen

Algblomningen är nu igång i Stockholms skärgård. Om du badar i vatten med mycket alger kan du få klåda, huvudvärk och magsjuka. Även husdjur kan bli sjuka. Sök vård direkt om du misstänker att du eller någon anhörig har drabbats av algförgiftning.

När vattnet är som varmast på sommaren blommar alger i många sjöar och havsområden, framförallt på östkusten. Vattnet blir då grumligt av gryn eller får en hinna som är blågrön, grön eller gulgrön. Dessa alger kan vara giftiga och leda till klåda, ögonbesvär, huvudvärk och magsjuka. I synnerhet kan problem uppstå om man sväljer vattnet vid till exempel en kallsup. Barn och husdjur är extra utsatta.

- Man ska ha respekt för algblomningen. Små barn och husdjur ska inte bada eller ta i torkade algmassor som ligger vid strandkanten. Det vi vuxna kanske inte tänker på är att giftet inte försvinner om man använder en avsaltningsanläggning. Och att man inte ska kasta algblommande vatten på bastuaggregatet, säger Johan Bratt, chefläkare vid Stockholms läns landsting.

Symptom

Magsjukan liknar matförgiftning och håller i sig något eller några dygn. Därefter kan du känna dig dålig ytterligare någon dag. Du kan också få feber, muskelsvaghet samt påverkan på lever och njurar om du har fått i dig stora mängder gift.

Om du blivit förgiftad

Ring Giftinformationscentralen eller sök vård direkt på en vårdcentral eller akutmottagning om du misstänker algförgiftning. Giftinformationscentralen nås dygnet runt via 112, eller 010-456 67 00. Ring telefonnummer 1177 om du behöver sjukvårdsrådgivning. Där kan du få hjälp att bedöma symtom eller hjälp med var du kan söka vård. Kontakta även din kommuns miljö- och hälsoskyddskontor som tar vattenprover.

Husdjur

Husdjur drabbas värst av algförgiftning. Utöver magsjuka kan djur även få kramper, svårigheter att röra sig, hamna i koma eller till och med dö. I värsta fall kan ett husdjur avlida inom en timme efter att det blivit förgiftat. Därför är det viktigt att genast ta djuret till en veterinär. Om djuret får behandling i tid kan det återhämta sig helt inom ett dygn.

Hur du undviker algförgiftning

 • Undvik vatten med blommande alger.
 • Håll särskilt barn och husdjur borta från stränderna.
 • Det är lätt att få en kallsup, vilket är extra allvarligt vid riklig algblomning.
 • Då kan det räcka med att svälja endast små mängder vatten för att bli sjuk.
 • Vänta några dagar med att bada när algblomningen är över, även om vattnet ser bra ut.
 • Alggiftet kan finnas kvar i stillastående vatten även om det inte syns. Rör inte algmassor som ligger uppspolade på land.
 • Giftet försvinner inte även om du kokar vattnet eller använder avsaltningsanläggning.
 • Släng inte vatten som innehåller blommande alger på bastuaggregatet.

Om du har badat i vatten med blommande alger

 • Duscha och tvåla in hela kroppen och skölj noga med rent vatten.
 • Skölj ögonen noga om du har fått ögonbesvär efter badet.
 • Kontakta Giftinformationscentralen via 112 eller 010-456 67 00, eller ring sjukvårdsupplysningen på nummer 1177.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård