Patienter kontaktas efter mässlingsfall på Södersjukhuset

Ett fall av mässling har upptäckts på Södersjukhuset i Stockholm. Personen har den 6 och 7 juli varit på Södersjukhusets akutmottagning för barn. Nu görs en rutinmässig smittspårning i samarbete med Smittskydd Stockholm.

- Nu pågår smittspårning enligt fastställda rutiner. Det innebär att personal från vården ringer upp personer som befunnit sig i samma väntrum som den mässlingssmittade. Förutom att kontakta personerna per telefon skickas också brev till berörda, säger Maria Rotzén Östlund, stf smittskyddsläkare i Stockholm.

Patienten har även besökt två öppenvårdsmottagningar där smittspårning också påbörjats. De patienter som blir kontaktade för att de kan ha utsatts för smitta får rådet att de ska vara uppmärksamma på tecken på mässling, till exempel hög feber.

Förebyggande behandling erbjuds

När mässling upptäcks hos en person i Sverige görs en så kallad smittspårning eller kontaktspårning, då de kontakter som den sjuka personen har haft kartläggs. De som kan ha blivit utsatta för smitta erbjuds behandling som kan innebära förebyggande vaccination eller immunglobulin om det behövs.

Den som är orolig för att ha blivit smittad av mässling kan alltid ringa 1177 Vårdguiden för att få hjälp att bedöma symtom eller för att få råd om var man kan söka vård.

Smittsam sjukdom

Mässling är en mycket smittsam sjukdom. De flesta svenskar är vaccinerade. Det gör att sjukdomen är ovanlig i Sverige, men vanligare utomlands. Mässling är en luftburen smitta men smittar bara personer som inte haft mässling eller de som inte är vaccinerade.

Den som är född efter 1980 är i allmänhet vaccinerad i det allmänna vaccinationsprogrammet för barn. Den som är född före 1960 har nästan alltid haft sjukdomen som barn.

Eftersom mässling är så smittsamt ska du alltid ringa först till vårdmottagningen i stället för att åka direkt dit. Om du behöver träffa en läkare kan du då få gå direkt till ett undersökningsrum utan att först vänta i väntrummet. Då kan du undvika att andra smittas. Detta gäller också för sjuka barn

>> Läs mer på 1177 Vårdguiden

Snabba fakta om mässling och vaccination

  1. De som har haft mässlingen har ett livslångt skydd
  2. De flesta i Sverige har ett livslångt skydd mot mässling antingen erhållet via vaccination eller genomgången sjukdomen
  3. Barn vaccineras mot mässling genom barnvaccinationsprogrammet
  4. Vuxna som behöver komplettera sitt skydd vänder sig till sin vårdcentral eller vaccinationsmottagning
  5. Den som är osäker på ditt skydd mot mässling kan rådgöra med sin vårdcentral eller en vaccinationsmottagning
  6. 1177 Vårdguiden ger råd om mässling och vaccination på telefonnummer 1177 eller på 1177.se
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård