Kraftig minskning av andelen förlossningsskador i Stockholm

Andelen kvinnor i Stockholms län som drabbas av allvarliga bristningar vid förlossningen minskar kraftigt. Sedan 2014 syns en nedgång med 35 procent. Utbildningssatsningar och ökad medvetenhet tros vara förklaringar.

Det är vanligt att kvinnor drabbas av ytliga bristningar i underlivets hud under förlossningen och dessa läker oftast väl. Men en liten grupp kvinnor får allvarligare bristningar, grad III och IV, vilket kan innebära skador på ändtarmsmuskeln och väggen i ändtarmskanalen och ge stora besvär i vardagen.

Stockholm har i jämförelse med riket haft en högre andel allvarliga förlossningsskador. Men sedan flera år tillbaka har klinikerna haft ett ökat fokus på frågan och intensifierat arbetet med att minska skadorna. I mars förra året startade dessutom en bred landstingsövergripande utbildningssatsning där samtliga barnmorskor och läkare ska delta.

Minskning vid alla förlossningskliniker

Siffror från Graviditetsregistret visar nu att satsningarna har gett effekt. Andelen kvinnor med allvarliga bristningar har minskat från 4,8 procent 2014 till 3,9 procent 2017 vid förlossningsklinikerna i Stockholms län. Och preliminära siffror för första halvåret visar att minskningen accelererat och att andelen nu ligger på 3,1 procent. Minskningen syns vid alla förlossningskliniker i Stockholms län.

- Det motsvarar en nedgång på hela 35 procent sedan 2014 och på 20 procent sedan förra året. Det är rejäla minskningar och väldigt glädjande, säger Olof Stephansson, registerhållare för Graviditetsregistret och docent och överläkare vid Karolinska Universitetssjukhuset.
- Det här är särskilt glädjande eftersom det har funnits ett lite negativt fokus på förlossningsvården i Stockholm, att kvinnor spricker och inte blir lyssnade till. Jag vet hur hårt personalen arbetar och det har känts tungt att man släpat efter övriga landet. Nu kan vi för första gången på riktigt visa att siffrorna har vänt, vi närmar oss rikssiffrorna, och min gissning är att vi kommer att fortsätta minska, säger Olof Stephansson.

Utbildning till alla medarbetare

Utbildningen som nu ges till barnmorskor och läkare på alla Stockholms förlossningskliniker löper över två dagar, vissa i personalen går tre dagar för att sedan fungera som handledare åt kollegor på kliniken. Målet är att alla medarbetare på förlossningsklinikerna ska gå kursen. Deltagarna får lära sig att förebygga bristningar genom teamarbete under förlossningen, att bli duktigare på att upptäcka de kvinnor som drabbats, bli kunnigare på att sy bristningarna när de uppstått och att sedan få en bättre uppföljning av de drabbade.

Vägledning via 1177 Vårdguiden

Kvinnor som har drabbats av en förlossningsskada men inte fått adekvat hjälp kan lotsas rätt via 1177 Vårdguiden, söka vård hos sin barnmorska eller vid den klinik där de har fött sitt barn. 

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård