Fortsatta åtgärder mot försenade hjälpmedel

Förseningarna i leveranser av förbrukningshjälpmedel är dessvärre ännu inte avhjälpta. Men antalet patienter som får sina förbrukningshjälpmedel ökar i snabb takt.

- Stockholms läns sjukvårdsområde fortsätter att arbeta intensivt för att få ut hjälpmedel och lösa situationen. Leveranserna ökar i snabb takt och extrainsatser med att ringa upp patienter har gett bra resultat. Tyvärr finns det fortfarande patienter som inte får sina produkter och arbetet med att återgå till normala leveranstider fortsätter ha högsta prioritet, säger Patrik Söderberg chefsläkare inom Stockholms läns landsting.

Produkter för egenvård i hemmet

Förbrukningshjälpmedel i hemmet kan vara absorberande material som blöjor eller material för att lägga om sår. Andra produkter är urinkatetrar, hjälpmedel för andning och näring till sondmatning. Produkterna skrivs ut på recept av läkare. Patienterna skickar sedan in en talong eller beställer via en webbplats för att få hem sina hjälpmedel regelbundet. Det som nu hänt är att logistiken, kring lagerhållning och leverans ut till patienter, inte fungerar som den ska.

Åtgärder mot försenade hjälpmedel

Stockholms läns sjukvårdsområde, som ansvarar för hjälpmedlen sedan den 1 juni, arbetar intensivt med extra bemanning för att lösa problemen. Bland annat har extralager byggts upp och akutleveranser skickas hem till patienter efter medicinsk bedömning. Samtidigt arbetar de med att se till att öka takten i de ordinarie leveranserna som sköts av en underleverantör.

Ingen patientavgift för förbrukningshjälpmedel

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har beslutat att på grund av leveransproblemen med förbrukningshjälpmedlen under juni och juli ska patienterna inte behöva betala någon patientavgift. Läs mer i nyhet

Information till patienter

På 1177.se samlas alla råd till patienter, det går också att ringa till 1177 på telefon för att få medicinsk vägledning. Här är en lista på de viktigaste råden:

 • Om dina hjälpmedel är av en sort som går att köpa på ett apotek eller i butik går det bra att handla där. Du får ersättning för de utlägg du gjort, läs här om hur det går till.
 • Om du inte kan vänta på dina hjälpmedel ska du kontakta den vårdgivare som skrivit ut dem. Då kan du få hjälp med bedömning av om du kan använda andra hjälpmedel eller om det behövs, få en akutleverans.
 • Om du har frågor om när din leverans av hjälpmedel kommer så kan du kontakta kundtjänst på telefon eller med e-post. Telefonnumret är 08-123 366 50 och e-postadressen fhh.slso@sll.se. Många ringer och väntetiderna kan tyvärr vara långa. Telefontiderna har förlängts till mellan 8 och 20.
 • Logga in på 1177 Vårdguidens e-tjänster och se om din beställning är mottagen och vem som är förskrivare.
 • Ring 1177 om du behöver medicinska råd eller vägledning när mottagningen där dina hjälpmedel skrivits ut har stängt. Som alltid är det 112 som gäller om läget är livshotande.

Stöd till patienter via andra vårdgivare

För att länets patienter ska få hjälp på flera sätt har information också gått till länets alla vårdgivare. De har fått information om störningarna i leveranser och om hur de kan hjälpa de patienter som påverkas. Hjälpen kan bestå i att ge råd om alternativa produkter som kan användas eller att bedöma om produkterna kan köpas på apotek. Patienter som inte fått sina leveranser och köper ersättningsprodukter får pengarna tillbaka mot kvitto. Om det är bråttom kan vårdgivarna också beställa akutleveranser till sina patienter. Information har också gått ut till länets kommuner och till exempel hemtjänst.

Fakta om avtal

 • I augusti 2016 skrev Stockholms läns landsting under ett avslutsavtal med företaget Onemed efter att landstinget och företaget haft olika tolkningar av avtalet. Avtalet löpte sedan fram till den 31 maj i år.
 • I september 2016 beslöt landstinget att inte upphandla någon ny leverantör utan sköta verksamheten i egen regi den dag Onemeds avtal tog slut den 31 maj 2018. Länk till beslut
 • Under hösten 2016 fick SLSO, Stockholms läns sjukvårdsområde, i uppdrag att utreda förutsättningarna för att driva verksamheten i egen regi.
 • I juni 2017 fick Stockholms läns sjukvårdsområde (SLSO) uppdraget att ansvara för verksamheten när avtalet med Onemed löpt ut. Motivet var att de redan driver olika typer av hjälpmedelsverksamheter och tidigare skött driften av förbrukningshjälpmedel innan den upphandlades 2008. De ansvarar också för bland annat de landstingsdrivna vårdcentralerna och den landstingsdrivna psykiatrin. Länk till beslut
 • Hösten 2017 utformades detaljerna i avtalet mellan hälso- och sjukvårdsförvaltningen och SLSO. Beslut om avtalet fattades sedan av hälso- och sjukvårdsnämnden november 2017. Länk till beslutsunderlag
 • 1 juni 2018 tog SLSO över ansvaret för förbrukningshjälpmedel i hemmet.
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård