Förlossningar i länet i juni

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2452 förlossningar i juni. Fler än nio av tio kvinnor kunde föda på den enhet de planerat i förväg.

- I juni hade vi något färre förlossningar än i maj, men nu i juli och augusti bedömer vi att det kommer att födas fler barn. Sommaren är högsäsong för förlossningar. Men vi har ett väldigt gott samarbete emellan våra förlossningsenheter och hjälps åt om det skulle uppstå höga toppar, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

- Vårt råd till alla blivande föräldrar är att ringa den enhet man planerat att föda på när förlossningen startar. Där svarar erfarna koordinatorer. I de allra flesta fall är det också dit man ska åka. Men förlossningsvård är akut vård och om det skulle vara en topp där just då så hjälper de till att ordna en plats på en annan förlossningsenhet, det är alltså inte så att man behöver ringa runt själv, säger Johan Bratt.

- Alla våra sex förlossningskliniker i länet har mycket goda medicinska resultat. Sverige har överlag ett av världens bästa hälsoresultat inom graviditets- och förlossningsvården, säger Johan Bratt.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid 18 tillfällen i juni tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. 23 kvinnor från andra län födde här i juni. Flest kvinnor från andra län tog Södertälje sjukhus emot.

Förlossningar i juni 2018 per sjukhus

Förändringen mot juni 2017 inom parentes.

  • Södersjukhuset: 649 (-61)
  • Södertälje sjukhus: 200 (+8)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 318 (-12)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 395 (+13)
  • Danderyds sjukhus: 559 (-12)
  • BB Stockholm: 331 (+9)

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård