Fjärde rapporten om sommarens vård

Under veckan har läget vid akutsjukhusen varit mycket ansträngt med svårigheter att bemanna upp så många vårdplatser som behövts vid varje sjukhus. Särskilt ansträngt har det varit vid Danderyds sjukhus med högt tryck på akuten och för få öppna vårdplatser. Det ansträngda läget gör att samarbetet mellan de olika vårdgivarna sker tätare och är viktigare för att hela sjukvårdssystemet i länet ska hjälpas åt att ta hand om patienterna.

- Även denna vecka är antal öppna vårdplatser vid akutsjukhusen under det önskade. Det innebär ett mycket högt tryck på akutsjukhusen. Genom tillfällig omstyrning av en del ambulanser med start från måndag morgon till onsdag eftermiddag från Danderyds sjukhus till intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna underlättar vi för Danderyd, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Den här veckan var det 43 fler födslar än föregående vecka. Det har inneburit att förlossningsklinikerna tagit mer hjälp av varandra. Trots detta har nästan 90 procent av förlossningarna skett på den klinik som föräldrarna valt i förväg.

Närakuter

De nya närakuterna tar hand om många patienter som annars hade behövt vård hos akutsjukhusens akutmottagningar. Jämfört med samma vecka förra året skedde cirka 1 100 färre besök vid akutsjukhusens akutmottagningar. Vid närakuterna och husläkarjourerna har cirka 2 100 fler patienter tagits om hand jämfört med samma vecka förra året.

- Närakuterna fungerar väl även nu under sommaren. Där kan patienterna få hjälp om man till exempel brutit något och behöver röntgas. Det är bra att allt fler kontaktar 1177 Vårdguiden för att få råd om var och när det är bäst att få vård, säger Johan Bratt.

1177 Vårdguiden är öppen dygnet och nås även från utlandet, + 46 771 11 77 00, det är ett bra telefonnummer att lagra i telefonen för den som reser utomlands.

Situationen för förbrukningshjälpmedel

Det är fortsatta förseningar i leveranser av förbrukningshjälpmedel. Nu meddelar Stockholms läns sjukvårdsområde att situationen förbättrats. Stockholms läns sjukvårdsområde arbetar nu intensivt för att få ut alla hjälpmedel till alla patienter inte bara de som medicinskt prioriterats.

- Alla patienter som förskrivits förbrukningshjälpmedel ska självklart få ut dessa. Förbrukningshjälpmedlen handlar om den medicinska säkerheten men också om att patienterna ska begränsas så lite som möjligt av sin sjukdom. Äntligen får vi signaler att situationen går åt rätt håll. Men vi är inte nöjda förrän alla leveranser sker inom normala leveranstider. Det innebär att de extra åtgärder som nu vidtas ska behållas till dess att alla som beställt fått sina leveranser, säger Johan Bratt.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Över 15 500 stockholmare fick sjukvårdsrådgivning på telefon förra veckan.

Husläkarmottagningar och husläkarjourer

De över 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan fick 52 911 patienter träffa läkare där och cirka 9 700 träffade en sjuksköterska. På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Länets 12 husläkarjourer har öppet kvällar och helger med läkare som är specialister i allmän medicin, flest besök görs på Brommaplans husläkarjour och husläkarjouren i Södertälje.

Närakuter

Besöken på närakuterna fortsätter att öka jämfört med förra året. 5032 besök gjordes på närakut förra veckan. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren fortsätter vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann.

Geriatrisk vård

Den geriatriska vården kommer sammantaget ha fler platser öppna än förra sommaren. Senaste veckan fanns omkring 860 platser öppna, ytterligare platser för geriatrisk vård finns också hos vårdgivare som i vanliga fall driver palliativ vård. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren. Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskriva. Omkring 2600 personer var inskrivna där en vanlig dag under maj månad. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

På akutsjukhusen har det varit ansträngt under första veckan i juli. Vårdplatserna har fortsatt minska till sommarnivåer, cirka 2250 platser var öppna senaste veckan. Jämfört med juni förra året har Capio S:t Görans sjukhus fler besök, Norrtälje och Södertälje sjukhus har oförändrade besök övriga har färre. Även om besöken på några håll är färre så är andelen sjukare patienter högre.

Förlossningsvård

585 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Nästan nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I åtta fall tog klinikerna hjälp av andra län, två kvinnor från andra län födde här. Enheter rapporterar att den senaste veckan varit ansträngd men att samarbetet fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården har fungerat väl under veckan. De nya funktionerna som har tillkommit sedan förra sommaren stärker vården. Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus eller i väntan på en ambulanstransport.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Psykiatrisk vård

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården kommer vara fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

 

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård