Femte rapporten om sommarens vård

Efter förra veckans mycket ansträngda läge vid länets akutsjukhus rapporterar chefläkarna att läget nu är något mindre ansträngt. Vid veckans chefläkarmöte kom också fler signaler om att sjukvården nu ser effekter av den ihållande värmen. Värmen skapar problem för gravida, små barn, äldre och sjuka samt för vårdens medarbetare.

Tillfällig ambulansomstyrning

Den tillfälliga omstyrningen av ambulanser från Danderyds sjukhus till intensivakuten vid Karolinska Universitetssjukhuset Solna inleddes i måndags men kunde avslutas i förtid efter ett dygn. Totalt blev det fem ambulanser som togs om hand vid intensivakuten istället för vid Danderyds Sjukhus.

Vårdplatsläget

Vårdplatser finns på länets akutsjukhus men för att se helheten i vårdplatsläget måste man också inkludera de vårdplatser som finns i den geriatriska vården och Avancerad Sjukvård i Hemmet (ASIH). Totalt har landstinget den här veckan 21 fler platser än samma vecka förra året om vi räknar samman dessa tre vårdformer.

- Antalet bemannade vårdplatser den här veckan ligger i nivå med vad vi hade motsvarande vecka förra året. Trots det skulle vi önska att ha ytterligare vårdplatser öppna framför allt vid akutsjukhusen, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

ASIH är en vårdform där patienterna kan få ett bra medicinskt omhändertagande och god omvårdnad i sitt eget hem. Det uppskattas av både patienter och anhöriga. Det finns nu cirka 2 420 patienter inskrivna inom ASIH. Det är cirka 80 fler patienter den här veckan jämfört med samma vecka förra året.

Förlossningar

Under den här veckan har det fötts 550 barn vilket är något färre barn än veckan dessförinnan. Andelen som fått föda sitt barn vid den förlossningsklinik som föräldrarna valt i förväg var över 93 procent den här veckan.

Värmen

Vid chefläkarmötet framhölls att flera sjukhus rapporterar att det inkommer fler värmerelaterade fall till länets akutmottagningar. Det kan vara problem med uttorkning, förstoppning eller yrsel och fallolyckor som kan kopplas till den ihållande värmen.

- En så här långvarig värme får effekter för oss alla. Det är bra att de flesta dricker betydligt mer vätska än vanligt. För äldre och småbarn är det viktigt att vi i omgivningen är extra vaksamma eftersom de inte alltid upplever törst på samma sätt som övriga. Det är bra att låta en del av vätskan bestå av vätskeersättning. Det finns att köpa på apotek eller i de flesta livsmedelsaffärer, eller så kan man göra sin egen vätskeersättning, säger Johan Bratt.

Även vårdens medarbetare som nu under sommaren har särskilt intensivt arbete påverkas av värmen. Landstingets chefläkare har under veckan varit i dialog med landstingets fastighetsbolag Locum som prioriterar åtgärder för att lindra värmen för både patienter och medarbetare i vårdens lokaler.

Situationen för förbrukningshjälpmedel

Nu levereras det allt fler förbrukningshjälpmedel och Stockholms läns sjukvårdsområde rapporterar att situationen förbättras. Trots både förbättringar och utökad kundtjänst är det fortfarandeför långa väntetider för vissa patienter att få alla sina förbrukningshjälpmedel. Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har därför i veckan beslutat att patienter inte faktureras patientavgifter för förbrukningshjälpmedel under juni och juli.

Sommaren – vårdgren för vårdgren

1177 Vårdguiden

1177 Vårdguiden är öppen dygnet runt för sjukvårdsrådgivning och vägledning i vården. Det finns dessutom ett särskilt nummer för hemtjänstpersonal som behöver hjälpa sina brukare med sjukvårdsråd och att hitta rätt i vården. Över 13 000 stockholmare fick sjukvårdsrådgivning på telefon förra veckan.

Husläkarmottagningar och husläkarjourer

De över 200 husläkarmottagningarna har öppet hela sommaren. Det är här de flesta besöken görs under sommaren. Den senaste veckan fick 47 864 patienter träffa läkare där och 8 960 träffade en sjuksköterska. På husläkarmottagningen svarar erfarna sjuksköterskor som kan boka in tider till läkarbesök, genom att samtala med patienten gör de en bedömning av hur snabbt patienten behöver komma dit. Under sommaren kommer mer akuta besök att prioriteras och även de patienter som har kroniska sjukdomar som riskerar att försämras.

Länets 12 husläkarjourer har öppet kvällar och helger med läkare som är specialister i allmän medicin, under föregående vecka tog de hand om 2 289 patienter. 

Närakuter

Besöken på närakuterna fortsätter att öka jämfört med förra året. 4 638 besök gjordes på närakut förra veckan. Flera vårdgivare har utökat tiden då medarbetarna är i tjänst för att kunna ta hand om alla de patienter som kommer sent på kvällen. Ett viktigt fokus under sommaren fortsätter vara tydligare hänvisning så att patienterna kommer till rätt vård direkt. Detta eftersom det förekommit att patienter hänvisats vidare till flera vårdformer efter varann.

Geriatrisk vård och ASIH

Den geriatriska vården kommer sammantaget ha fler platser öppna än förra sommaren. Senaste veckan fanns omkring 860 platser öppna, ytterligare platser för geriatrisk vård finns också hos vårdgivare som i vanliga fall driver palliativ vård. Samarbetet mellan den geriatriska vården, kommunerna, primärvården och akutsjukhusen har stärkt sitt samarbete om de äldre genom gemensamma möten under våren.

Inom den avancerade sjukvården i hemmet är allt fler inskriva. Drygt 2 600 personer var inskrivna där en vanlig dag under juni månad. Många av dem hade annars behövt en plats på akutsjukhus.

Akutsjukhus

På akutsjukhusen har det varit ansträngt under första veckan i juli. Vårdplatserna har fortsatt minska till sommarnivåer, cirka 2 180 platser var öppna senaste veckan. Jämfört med samma vecka förra året har akutmottagningen vid Capio S:t Görans sjukhus fler besök, Norrtälje och Danderyds sjukhus har ungefär lika många besök medan övriga har färre. Även om besöken på många håll är färre så är andelen sjukare patienter högre.

Förlossningsvård

550 förlossningar skedde i länet senaste veckan. Fler än nio av tio fick föda på den förlossningsklinik som föräldrarna planerat. I tre fall tog klinikerna hjälp av andra län. Förlossningsklinikerna rapporterar den senaste veckan att samarbetet har fungerat väl.

Ambulanser, akutläkarbilar och jourläkarbilar

Ambulanssjukvården har fungerat väl under veckan. De nya funktionerna som har tillkommit sedan förra sommaren stärker vården. Antalet akutläkarbilar har utökats från en till tre. I bilarna finns läkare och nu också specialistsjuksköterska. De gör bedömningar på plats så att färre patienter behöver åka in till akutsjukhus eller ger vård i väntan på en ambulanstransport.

En ökning har skett från fem till åtta transportambulanser. De flyttar redan läkarbedömda patienter från till exempel akutsjukhus till geriatrisk klinik. Det har frigjort många platser som ofta kan upptas av patienter som väntar på transporter.

Precis som tidigare år görs en anpassning av driftstiderna för ambulansen, det vill säga de timmar då ambulanserna är i drift. Antalet timmar minskas planerat för att undvika oplanerade avställningar på grund av svårigheter att bemanna. Minskningen blir dock mindre än förra året.

Psykiatrisk vård

Psykiatriska öppenvårdsmottagningar finns i hela länet dit sökande kan vända sig genom så kallad egenanmälan. Mobila team finns tillgängliga 8-22 alla dagar. Platserna i den psykiatriska heldygnsvården är fler än förra sommaren. Inom barnpsykiatrin kommer all heldygnsvård vara öppen precis som övriga året. De fyra akutmottagningarna för psykiatrisk vård för vuxna och barn är öppna. En särskild ambulans för allvarliga psykiatriska tillstånd finns också i drift.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård