Åtgärder mot hög luftfuktighet och värme

Åska och regn i kombination med den långvariga värmen har lett till en ovanligt hög luftfuktighet i länet. Det skapar en miljö där bakterier lättare växer till. Stockholms läns landsting arbetar intensivt med åtgärder mot både fukt och värme i vårdens lokaler.

Hög luftfuktighet kräver extra vaksamhet i samband med operationer och hantering av sterilt material för att bakterier inte ska växa till. För att minska luftfuktigheten i rum med känsligt innehåll som till exempel läkemedelsrum och förvaring av sterilt material placeras avfuktare ut på länets akutsjukhus, ett hundratal har placerats ut och ytterligare avfuktare är på väg.

- Vi tittar på vilka utrymmen som kan vara känsliga för hög luftfuktighet och vidtar åtgärder. Vi har täta kontakter med alla vårdgivare så att vi gemensamt kan lösa de problem som uppstår, säger Patrik Söderberg, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Flera akutsjukhus har rapporterat att de påverkats av den höga luftfuktigheten. Några operationer har skjutits upp när luftfuktigheten i operationssalar varit högre än rekommenderat och operationsinstrument som blivit fuktiga har fått steriliseras om på nytt innan de kunnat användas.

Åtgärder mot extrem värme

Den extrema värmen fortsätter att vara besvärlig för både patienter och medarbetare. Många olika insatser har gjorts för att lindra. Fläktar används och extra kylaggregat har placerats ut. Även om verksamheterna har klimatanläggningar gör den extrema värmen att alla anläggningar inte mäktar med fullt ut.

Hygienen viktig

Eftersom bakterier trivs i hög värme och fukt blir den vanliga hygienen i vårdarbetet extra viktig. Extra påminnelser om att följa basala hygienrutiner går nu ut till vårdgivare.

Fortsatt ansträngt vårdplatsläge

Som rapporterades i den senaste lägesrapporten så är det allmänna vårdplatsläget fortsatt ansträngt och många, framförallt äldre, behöver läggas in till följd av värmen. Chefläkaren har tät avstämning med länets vårdgivare och bedömningar görs löpande av vilka verksamheter som har möjlighet att hjälpa andra och vilka som är i störst behov av avlastning. Bland annat har vissa ambulanser styrts om till intensivakuten i Solna.

- Vi hade velat ha fler vårdplatser öppna men vårdens medarbetare behöver också få semester så vi använder alla resurser vi har på bästa sätt och hjälps åt. Den långvariga värmen sliter också på våra medarbetare så vi behöver göra allt vi kan för att lindra effekterna av den, säger Patrik Söderberg.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård