Vårdplatser och besök i maj

Nu redovisas vårdplatser och besök från punktmätningen i maj både när det gäller akutsjukhus och vårdgivare utanför akutsjukhusen.

- Det pågår fortfarande stor aktivitet på akutsjukhusen att öka vårdplatserna under vissa veckor på sommaren. Vi har fler geriatriska platser än förra året och goda förutsättningar för snabb överflyttning av patienter dit men jag bedömer ändå att fler platser behövs på akutsjukhusen, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting.

Antalet vårdplatser på sjukhusen

April månads punktmätning av antalet disponibla vårdplatser på akutsjukhusen visade på 2826 öppna akutsjukhusplatser och 972 geriatriska platser.

 - Under hela maj har det funnits gott om lediga geriatriska vårdplatser för de äldre på flera kliniker, i den här mätningen 50 lediga platser. Våra nya transportambulanser ska göra det lättare att flytta över patienter som behöver deras vård och det är viktigt att alla patienter som passar för den sortens vård också får den där eftersom det är ont om vårdplatser på akutsjukhusen, säger Johan Bratt.

Slutenvårdsplatserna är färre än maj förra året men det finns samtidigt fler platser för akut dagvård som inte syns i statistiken, bland annat har Danderyds sjukhus öppnat akutdagvårdsavdelning för patienter som behöver bedömning och utredning men ändå kan tillbringa natten hemma.

Antalet förlossningar

Förlossningsvården tog hand om 574 förlossningar under mätveckan. Omkring nio av tio fick föda på den enhet de planerat medan övriga togs emot på en annan enhet i länet. Förlossningsenheterna tog i två fall hjälp av andra län under mätveckan.

Vårdplatser hos andra vårdgivare än akutsjukhusen

Omkring 970 platser var öppna i april på de geriatriska klinikerna. I den avancerade sjukvården i hemmet (ASiH) var 2572 personer inskrivna, antalet har ökat stadigt sedan hösten. Den slutna palliativa vården har cirka 220 platser öppna. Inom den psykiatriska vården finns omkring 970 vårdplatser. Dessutom finns platser för bland annat rehabilitering.

Antal besök hos mottagningar, närakuter och husläkare

8693 besök gjordes på vuxenakutmottagning under mätveckan, 1333 på barnakut och 481 besök på gynekologisk akutmottagning. Närakuter och husläkarjourer hade 8397 besök. 68 205 besök gjordes hos husläkare.

Om mätningen

Tillgången på disponibla vårdplatser i länet redovisas regelbundet som ett av flera sätt att ge lägesbilder av sjukvården i Stockholm. Några mätningar är en punktmätning andra ett genomsnitt för månaden. För vissa mätningar finns en eftersläpning på en månad. Efterregistreringar kan förekomma.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård