Prognos för sommarens förlossningar

Omkring 7700 små stockholmare väntas födas under årets tre sommarmånader och förlossningsenheterna förbereder sig nu för att ta hand om dem.

- Förlossningsvården är speciell som har högsäsong när det är semestertider så planering och samverkan är avgörande för att de blivande föräldrarna ska tas om hand på ett bra sätt. Våra förlossningsenheter har gjort ett stort arbete med bemanning och vi kommer nu att följa upp och lyfta frågan med våra sjukhusdirektörer så att de stödjer sina förlossningskliniker att öka marginalerna ytterligare under juli och augusti, säger chefläkare Johan Bratt.

Senaste prognosen visar att det blir omkring 7700 förlossningar i sommar och förlossningsenheterna tillsammans beräknas att kunna ta hand om strax över 8000 förlossningar under sommaren. Även om kapaciteten totalt sett är större än det beräknade antalet förlossningar fortsätter arbetet med att öka marginalerna under juli och augusti för att undvika toppar då trycket blir för högt.

Prognos uppdateras löpande

Eftersom förlossningar kan ske två veckor före eller efter beräknat datum kan fördelningen mellan månaderna ändras. Variationen är också stor mellan dygnen, under en i övrigt lugn månad kan många barn födas ett visst dygn, därför är det täta samarbetet mellan förlossningsenheternas koordinatorer avgörande.

  • I juni beräknas antalet förlossningar sluta på omkring 2350 totalt. Den planerade kapaciteten för månaden är cirka 2600 förlossningar.
  • I juli väntas förlossningarna bli cirka 2700 och planerad kapacitet är just nu omkring 2750. Arbetet fortsätter för att öka kapaciteten.
  • I augusti väntas förlossningarna bli cirka 2650 och den planerade kapaciteten är cirka 2730. Arbetet fortsätter för att öka kapaciteten.

Utgångsläget bedöms sammantaget bättre än förra året genom ökad ersättning och högre grundbemanning men eftersom det är högsäsong i förlossningsvården under just sommarmånaderna krävs mycket planering eftersom medarbetarna också behöver semester.

Samarbete med andra län

Ett samarbete pågår året om med närliggande län. Om det är lämpligt kan förlossningsklinikerna ta hjälp av varandra över länsgränserna. Förra sommaren togs 63 stockholmsmammor emot i andra län och 80 mammor från andra län födde här.

- I första hand vill vi ta hand om alla förlossningar här i länet men det är både viktigt och bra att länen kan hjälpa varandra både med förlossningar och neonatalvård. Det viktiga är att samarbetet fungerar så att de blivande föräldrarna får ett lugnt och bra omhändertagande trots att det inte blivit som man först planerade, säger Johan Bratt.

Rättade uppgifter

I en tidigare nyhet angavs andra uppgifter om antalet förlossningar, dessa var tyvärr felaktiga eftersom några dagar i maj respektive september av misstag inkluderats i beräkningarna. Prognoser över både antal förlossningar och kapacitet uppdateras löpande och är preliminära.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård