Refinansiering av NKS klart

Landstingsdirektör Malin Frenning har nu tecknat avtal om refinansiering av NKS-avtalet. Refinansieringen är utformad i enlighet med landstingsstyrelsens beslut från 22 maj.

Foto: Kristoffer Marchi

Landstingsstyrelsen gav landstingsdirektören i uppdrag att teckna tilläggsavtal till OPS-avtalet för refinansiering av NKS. Refinansieringen innebär att bankernas räntemarginaler justerats ned samt att landstinget gör en engångsamortering för OPS-avtalet för att sänka de finansiella kostnaderna.

Landstingsdirektören har därför avtalat om att göra en engångsamortering på tre miljarder kronor som är maxbeloppet enligt landstingsstyrelsens beslut i kombination med sänkta räntemarginaler.

- Något förenklat är det vi nu gör ungefär som när man bygger till sitt hus. Under byggtiden tar man ett byggkreditiv, när bygget är klart kan man betala av en del och gör om lånet till ett vanligt bolån med bättre villkor, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Exakt hur mycket landstinget kommer att spara på den här refinansieringen vet man egentligen inte förrän år 2040 då alla betalningar är gjorda. Men det som i framtiden ska betalas till SHP minskar med 5,1 miljarder kronor. Då är det tre miljarder som betalas av som en engångsamortering och 2,1 miljarder som blir en sänkning av de finansiella kostnaderna. De tre miljarderna till engångsamorteringen ska finansieras så det tillkommer därför räntekostnaderna för detta.

- De tre miljarder kronor som har gjorts som en engångsamortering hanteras inom ordinarie finansförvaltning vilket innebär en kombination av egen likviditet och upplåning med olika bindningstider beroende på marknadsförutsättningar över tid, säger Malin Frenning.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård