Nu slutsigneras tilläggsavtal för NKS

Nya Karolinska Solna (NKS) invigdes i maj och till hösten och under början av nästa år fortsätter inflyttningen i de nya lokalerna. Anpassningar av lokalerna har gjorts för att våra medarbetare ska kunna ge patienterna bästa möjliga vård. Ytterligare anpassningar kommer att göras vid behov. Landstingsdirektör Malin Frenning har nu undertecknat åtta tilläggsavtal för NKS. Samtliga avtal är planerade sedan tidigare och ryms både inom planerade tidsramar och budget för tilläggsavtalen.

- Kostnadskontrollen är central för mig och därför ser jag över och godkänner samtliga tilläggsavtal personligen. Nu har jag signerat de avtal som bland annat innehåller förändringar som våra medarbetare har föreslagit. Beloppen är i linje med våra tidigare beräkningar och gör att vi inte behöver justera den budget för våra tilläggs- och ändringsarbeten som landstinget tidigare har redovisat, säger landstingsdirektör Malin Frenning.

Tidplanerna för inflyttning i de nya lokalerna påverkas inte av undertecknandet av dessa avtal.

Det är åtta avtal som nu signerats. Det som anges som arbetsordrar är de samlade ändringar och kompletteringar som görs i samband med färdigställande av respektive byggfas. Nedan listas avtalen som avser tilläggs- och ändringsarbeten:

1. NKS Samordning bro över Solnavägen
Mellan Karolinska Universitetssjukhuset och KI
Kostnad: 1 450 000 SEK

2. Sparkplattor operation
Kostnad: 830 000 SEK

3. Barn observationsplatser
Kostnad: 1 650 000 SEK

4. Arbetsordrar Fas 4, del2
Kostnad: 1 600 000 SEK.

5. Arbetsordrar Fas 5
Kostnad:14 000 000 SEK.

6. Arbetsordrar Fas 5B
Kostnad: 3 450 000 SEK.

7. Arbetsordrar Fas 6
Kostnad: 6 500 000 SEK.

8. Konvertering Nödutgång
Ombyggnation av entré med inpassering, sluss samt dörr
Kostnad: 550 000 SEK.

Mer om NKS

Nya Karolinska Solna (NKS) är en viktig del av landstingets plan för framtidens hälso- och sjukvård. Sjukhuset har ett särskilt ansvar för de patienter som är svårast sjuka och skadade eller som drabbats av ovanliga sjukdomar. Här samarbetar vården nära forskningen och utbildningen. NKS är arbetsplats för kompetenta medarbetare som ger patienterna en högspecialiserad vård med hjälp av modern teknik i hållbara sjukhusbyggnader.

Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård