Förlossningar i länet i maj

Länets sex förlossningsenheter tog hand om 2611 förlossningar i maj. Över nio av tio födde på den enhet de planerat i förväg.

- Nu är det högsäsong i förlossningsvården och det täta samarbetet som klinikerna är så bra på är väldigt betydelsefullt. Vi bedömer att vi får något färre förlossningar i juni men att vi sedan får fler förlossningar i juli och augusti och vi arbetar för att få större marginaler på klinikerna då. Vi kommer fortsätta ha tät kontakt hela sommaren med förlossningsenheterna så att vi snabbt kan vidta åtgärder om det blir extra höga toppar, säger Johan Bratt, chefläkare för Stockholms läns landsting

Ring när förlossningen startar

Det är i graviditetsvecka 25 som det är dags för alla blivande föräldrar att välja en förlossningsenhet som har plats den vecka förlossningen är beräknad. Barnmorskan i mödravården har överblick över var det beräknas finnas plats och hjälper till med valet.

- Vårt råd till alla blivande föräldrar är att ringa den enhet man planerat att föda på när förlossningen startar. Där svarar erfarna koordinatorer. I de allra flesta fall är det också dit man ska åka. Men förlossningsvård är akut vård och om det skulle vara en topp där just då så hjälper de till att ordna en annan plats, det är alltså inte så att man behöver ringa runt själv, säger Johan Bratt.

Länen hjälper varandra

Samtidigt som Stockholms läns landsting vid vissa tillfällen ordnar plats i andra län när det är fullt på de egna förlossningsenheterna så förlöses också kvinnor från andra län här. Vid tolv tillfällen tog Stockholms läns landsting hjälp av en förlossningsenhet i ett närliggande län. 24 kvinnor från andra län födde här i april. Flest kvinnor från andra län tog Södertälje sjukhus emot.

Förlossningar i maj 2018 per sjukhus

Förändringen mot maj 2017 inom parentes. 

  • Södersjukhuset: 674 (-46)
  • Södertälje sjukhus: 214 (+8)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Solna: 350 (+13)
  • Karolinska Universitetssjukhuset i Huddinge: 405 (-8)
  • Danderyds sjukhus: 620 (-27)
  • BB Stockholm: 348 (-5)
Tillbaka till nyhetslistan hälsa och vård